Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Idealny ogród terapeutycz(...)

Idealny ogród terapeutyczny Stworzenie idealnego ogrodu do hortiterapii jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem, a opracowanie i przygotowanie projektu takiego terenu to zadanie o dużym stopniu skomplikowania. Konkurs skierowany do studentów architektury krajobrazu i młodych projektantów zieleni, który kilka tygodni temu ogłosiło Centrum Promocji Hortiterapii (www.hortiterapia.eu), okazał się sporym wyzwaniem. Było tak przede wszystkim dlatego, że zaprojektowanie og(...)
»

Gra o przyszłość(...)

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 1700 podmiotów uprawnionych do poboru i uzdatniania wody oraz ponad 2500 podmiotów upoważnionych do oczyszczania ścieków (dane IGWP). W ciągu ostatnich 20 lat procent ludności korzystającej z sieci wodociągowej wzrósł z 90,9 do 95,4, natomiast w przypadku sieci kanalizacyjnej z 82,7 do 86,7. Sieć wodociągowa do końca 2010 r. powiększyła się z 112,6 tys. km do 278,3 tys. km, a kanalizacyjna z 28,8 tys. km do 117,7 tys. km (dane GUS). Przyznane w o(...)
»