Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Stacja Paliw 2009 (...)

Polska Izba Paliw Płynnych (PIPP) już po raz szesnasty zorganizowała Międzynarodowe Targi „Stacja Paliw”, które odbyły się w Warszawie w dniach 6-8 maja br. Patronat honorowy nad targami objęło: Ministerstwo Gospodarki, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Krajowa Izba Gospodarcza, Główny Urząd Miar, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftą oraz Instytut Nafty i Gazu. Tegoroczną imprezę odwiedziło ok. (...)
»

Wymagania jakościowe dla (...)

Dla spełnienia wymagań, które wynikają zarówno z polskiego, jak i europejskiego prawa, konieczne stają się sukcesywne działania zmierzające do zmniejszenia ilości składowanych odpadów oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Realizacja tego celu wymaga budowy szeregu linii technologicznych do czynności związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. (...)
»