Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

System prawny – kluczowe (...)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa wymagania, jakim powinien on odpowiadać oraz zasady postępowania z nim. Ma to na celu zmniejszenie ilości powstających z ZSEE odpadów oraz zminimalizowania oddziaływania zawartych w nim substancji na ludzi i środowisko. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495), wdrażająca przepisy dyrektywy 20(...)
»