Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Pompy ciepła w sercu stra(...)

Europejski sektor energii odnawialnej pozytywnie ocenił opublikowane 18 listopada sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat stanu Unii Energetycznej. Raport przypomina o zobowiązaniu Komisji do dekarbonizacji systemu energetycznego oraz wyznacza nowe cele dla przyszłego zarządzania unią energetyczną. KE mocno wspiera rozwój nowoczesnych, wysokoefektywnych technologii, takich jak pompy ciepła. które Najnowsze wyniki badań naukowców z Instytutu Fraunhofera ISE pokazu(...)
»

Zezwolenie na odbiór odpa(...)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2003 r. nr 7, poz. 78) przyniosła zmianę nazwy i zakresu podstawowej decyzji administracyjnej, jaką było zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Obecnie dotyczy to tylko odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pozostały natomiast niezmienione ogólne zasady wydawania tych zezwoleń - ustalone nowelą z 2001 r. (DzU nr 100, poz(...)
»