Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Prosto z wokandy Zakres kompetencji prawodawczych organów związku międzygminnego Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1460/14, CBOSA. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgromadzenie związku międzygminnego może uchylać uchwały gmin członkowskich podjęte w zakresie zadań przekazanych na rzecz związku. W ocenie Sądu, zgromadzenie związku mi(...)
»

Poszukujemy odważnych sąs(...)

Kończący się rok 2006 skłania nas do dokonania podsumowania tegorocznych wydarzeń. Dla rynku biomasy nie był to rok, jak czasami słychać, stracony. W liczącej kilka tysięcy lat historii tego paliwa można obecnie obwieścić jego renesans. Wpływ na to miały oczywiście warunki nowoczesnej techniki przełomu XX i XXI w. Perspektywy dla tego wciąż rozwijającego się rynku biomasy wydają się bardzo obiecujące. Z konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dotyczących PO „I(...)
»