Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Gminy z misją(...)

Koszęcin, Piaseczno i Bielsko-Biała to laureaci konkursu „Gmina z misją”, realizowanego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Misja-emisja”. Jego celem było wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego, które podejmują szereg inicjatyw na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Laureaci zostali uhonorowani podczas Gali Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, która odbyła się 13 października br. w Poznaniu. Wydarzenie prowadził prezenter telewizyjny Marcin Prokop, a(...)
»

Projekt „Oddaj elektroodp(...)

Kampania „Oddaj elektroodpady w dobre miejsce” jest realizowana w ramach projektu „Elektroodpady w dobre miejsce – ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na temat poprawnego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)”. Projekt zajął I miejsce w ogłoszonym w 2012 r. przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pierwszym konkursie w dziedzinie Edukacja ekologiczna w kategorii II „Zbieranie, segregacja (...)
»