Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekologiczne aspekty wykor(...)

Szacuje się, że surowce kopalne, będące źródłem energii pierwotnej, są bliskie wyczerpania. Ropy wystarczy światu na 40-50 lat, gazu na 60 lat, a węgla na 200 lat. Cena tych surowców niepokojąco rośnie, a dostawy są zagrożone brakiem politycznej stabilności w rejonach, z których pochodzą. (...)
»

Ochrona powierzchni ziemi(...)

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw został złożony w Sejmie 24 lutego br. Celem jest transpozycja do prawa wewnętrznego wymagań dyrektywy 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Transpozycja wskazanej dyrektywy (w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli – Dz. Urz. UE L 334 z17 grudnia 2010, str. 17, dalej „dyrektywa IED”) m(...)
»