Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy organizacje odzysku s(...)

Tylko dyskusja – jawna i w publicznie dostępnych mediach – może przyczynić się do właściwego komunikowania się i postrzegania spraw przez różne strony. Zwłaszcza teraz, po wyborach parlamentarnych i w przededniu przygotowywania przez resort środowiska nowych projektów ustaw o odpadach, opakowaniach czy noweli ustawy o bateriach i akumulatorach.   Nie mam zamiaru opowiadać się za żadną ze stron debaty, która powinna do(...)
»

Forum dla samorządowców(...)

W Kalsku, w Zakładzie Kasztłtowania Terenów Zieleni PWSZ w Sulechowie, zorganizowano forum samorządowe poświęcone miejskim i wiejskim terenom zieleni. Na to spotkanie 3 września br. przybyli burmistrzowie i wójtowie okolicznych miejscowości wraz ze specjalistami zajmującymi się zielenią – łącznie pojawiło się 65 osób. Na forum poruszono kilka bardzo istotnych spraw, które jak najszybciej powinny zostać unormowane w zarządzaniu terenami publicznymi. Profesor A(...)
»