Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Toruńska edukacja ekologi(...)

Zgodnie z nowymi trendami, w trosce o środowisko, 1 września 1998 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu powołało do życia Miejski Ośrodek Edukacji Ekologicznej (MOEE). Swoim działaniem objął on przedszkola i szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły średnie, specjalne, terapeutyczne i społeczne. W szkołach podstawowych edukacją ekologiczną objęci zostali uczniowie klas IV, V i VI. W pierwszych dwóch latach odbywają się spotkania pt. „Sześć nawyków, czyli od sł(...)
»

Żeliwo sferoidalne w syst(...)

Rury z żeliwa sferoidalnego, stosowane w komunalnej i przemysłowej gospodarce wodno-ściekowej, są obecnie alternatywą dla rur z tworzyw sztucznych, rur kompozytowych oraz betonowych. Wyróżniają się one dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz silnym wydłużeniem przy zrywaniu. W porównaniu z żeliwem tradycyjnym żeliwo sferoidalne można określić jako elastyczne, co oznacza, że materiał jest plastyczny, a lokalne przeciążenia pokonywane są drogą miejscowych defo(...)
»