Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Status gmin jako podatnik(...)

Na początku obowiązywania znowelizowanych przepisów Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391 i 951 – u.c.p.g.).) powszechnie przyjmowano, że ponoszona przez mieszkańców na rzecz gmin opłata za gospodarowanie odpadami („opłata śmieciowa”) będzie stanowić formę świadczenia o charakterze publicznoprawnym, a gmina pobierająca tę opłatę i organizująca system gospodarowania odpadami nie będzie występowała w t(...)
»

Czy znajdziemy złoty kami(...)

Podczas marcowego spotkania ministrów środowiska UE Polska sprzeciwiła się podwyższeniu limitów redukcji CO2. W założonej koncepcji tzw. kroków milowych, w 2030 r. UE miałaby zredukować swoje emisje o 40%, w 2040 r. o 60%, a w 2050 r. aż o 80% w porównaniu z 1990 r. Czy polska gospodarka jest gotowa na takie zmiany? Czy nasze stanowisko w tej sprawie wpłynie na zmianę unijnej polityki energetyczno-klimatycznej?   (...)
»