Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rozwój wykorzystania odna(...)

Minęło już ponad 40 lat kiedy to zaczęto interesować się w Polsce odnawialnymi źródłami energii w produkcji rolniczej. W latach 1958-60 w Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, a obecnie Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, rozpoczęto pierwsze próby budowy siłowni wiatrowych i kolektorów słonecznych do podgrzewania powietrza. W wyniku badań laboratoryjnych modeli kolektorów słonecznych w 1963 r., zbudowano w IBMER pierwszy w Polsce i zarazem jeden z pier(...)
»

Kolor w ogrodach i terena(...)

Ogród stanowi złożoną kompozycję wielu elementów. Jego obraz ulega nieustannym przemianom pod wpływem dziennej gry światła, cyklu życia roślin czy sezonowych zmian w przyrodzie. Jednym z istotnych elementów kształtujących jest barwa, która nierzadko staje się głównym atutem kompozycji ogrodowej. Efekt kolorystyczny w środowisku zewnętrznym jes(...)
»