Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Czy komisja rewizyjna rady gminy jest uprawniona do kontroli spółek komunalnych? Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 1(...)
»

Inwazja pustych głów(...)

Wojciech Sz. Kaczmarek Pamiętam – psia kość, zaczynam pamiętać – jak biorąc w 1998 r. udział w posiedzeniu senatu pewnej wyższej uczelni, zaproponowałem wprowadzenie opłaty za egzaminy poprawkowe. Byłem zmęczony poprawkami, „komisami” itd. i na pewno miałem ich serdecznie dosyć. Wtedy właśnie zaczęła się moda na przekładanie egzaminów, bo część studentów była zbyt zajęta różnymi pracami zarobkowymi (nieraz całkiem nieźle dochodowymi, takimi jak handel wewn(...)
»