Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Kosztowne pułapki depozyt(...)

Recykling surowcowych odpadów komunalnych kuleje, a standardy selektywnej zbiórki zaczną obowiązywać nieprędko. Dlatego spełnienie celów stawianych przez Unię Europejską w pakiecie gospodarki o obiegu zamkniętym będzie dla Polski ogromnym wyzwaniem. Pojawiają się więc rozmaite pomysły na „szybkie, skuteczne metody”, aby zaradzić sytuacji. I znów jak zombie odżywa idea depozytu. System depozytowy ma już dość długą tradycję i jest solidnie ugruntowany np. w kr(...)
»

Odpady komunalne - defini(...)

Pojęcie odpadu komunalnego zostało wprowadzone do naszego ustawodawstwa 1 stycznia 1997 r. z chwilą wejścia w życie Ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Definicję tę powtórzono następnie w ustawie o odpadach z 1997 r. Uznawano to za istotne uzupełnienie wcześniejszej regulacji i likwidację dotkliwej w praktyce luki prawnej. Kryterium uznania danego odpadu za komunalny stanowiło zawsze miejsce jego pochodzenia. Były to przede wszystkim odpady pochodzące z (...)
»