Wszystkie artykuły w kategorii: "Półka z książkami"

Polecane artykuły:

Bioenergia w projekcie BI(...)

Wypracowanie uniwersalnej dla wszystkich rodzajów bioenergii metodologii, pozwalającej na kompleksową ocenę aspektów zrównoważenia ich rozwoju, jest celem unijnego projektu Inteligentnej Energii dla Europy - BIOTEAM. Metodologia powinna znaleźć zastosowanie w dowolnym kraju Unii Europejskiej, uwzględniając mierzalne i jakościowe oddziaływania wzajemne pomiędzy ścieżkami bioenergii a ścieżkami alternatywnego – nieenergetycznego – wykorzystania jej źródeł. P(...)
»

Polska energetyka na fali(...)

Polska energetyka na fali megatrendów Po raz pierwszy od 25 lat w sierpniu 2015 r. odbiorcy energii odczuli skutki wieloletnich zaniechań, braku systemowych regulacji i strategicznych decyzji o kierunkach rozwoju tego sektora. Sytuacja ta może się powtórzyć, a w prasie pojawiły się już mówiące o tym prognozy. Polska energetyka znalazła się na rozdrożu: jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w obliczu zmieniającego się rynku energii? Cz(...)
»