Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Program Natura 2000 a def(...)

Z poprzednich artykułów można się było dowiedzieć, w jaki sposób Program Natura 2000 funkcjonuje w Polsce i jaki może być jego wpływ na życie lokalnych społeczności. Niniejszy tekst rozpoczyna nowy cykl w tym zakresie. Kolejne będą zawierać informacje odnoszące się do zarządzania siedliskami Natura 2000 oraz przybliżające sposoby postępowania z nimi w ramach działalności gospodarczej. Jak wspominano w poprzednich tekstach, siedliska Natura 2000 oraz ich otoc(...)
»

Gospodarka bioodpadami w (...)

Ogromnym wyzwaniem dla nowoczesnych społeczeństw jest zrozumienie powodów, dla których konieczne jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami. Istota zrównoważenia to balans między potrzebami a zasobami. Chodzi o maksymalne wykorzystanie wytworzonego przez człowieka produktu, również po jego wyeksploatowaniu, gdy stanie się odpadem. Jednym ze sposobów jest odzysk surowca w celu przygotowania go do ponownego użycia. Natomiast jeżeli okazuje się to niemożliwe lu(...)
»