Producenci rzepaku murem za biopaliwami

wydany w Czysta Energia – 2016-2
  DRUKUJ

W ramach targów Polagra-Premiery 22 stycznia br. odbyło się XI Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Tegoroczna edycja, zgodnie z hasłem przewodnim, tj. „Branża biopaliw a perspektywy dla uprawy rzepaku w Polsce”, w całości została poświęcona odnawialnym paliwom transportowym w stricte rolniczym ujęciu. To ważne, że pierwotni producenci surowców wykorzystywanych w produkcji biopaliw, jako początkowe, a więc newralgiczne ogniwo łańcucha wytwórczego, zabierają głos w tej sprawie. W końcu to o ich przyszłość chodzi.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Cieszy również fakt, że oficjalnego otwarcia dokonał Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Głos resortu rolnictwa był szczególnie istotny w kontekście tematyki Forum, bowiem w swoim wystąpieniu minister potwierdził wysoką pozycję biopaliw na liście ministerialnych priorytetów na lata 2015-2019 i zapewnił o zabezpieczeniu środków na… ich promocję. Poruszone w trakcie wydarzenia kwestie wpisały się, w stanowiące podsumowanie Forum, najważniejsze wnioski i postulaty producentów rzepaku:

  • Stanowisko rządu RP w odniesieniu do sektora biopaliw musi uwzględniać interes rolników. Powinno to mieć odzwierciedlenie zarówno w implementacji dyrektywy ILUC, jak i dalszej perspektywie na lata 2020-2030. Kluczowym w tym kontekście elementem jest maksymalne wykorzystanie 7-procentowego ograniczenia dla biopaliw tzw. I generacji.
  • Branża wytwórcza biopaliw postrzegana przez pryzmat całego łańcucha produkcyjnego, opartego przede wszystkim na krajowych surowcach, nie może być traktowana jako „zło konieczne”, narzucone przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Biopaliwa udowodniły już bowiem, że oprócz wpływania na ochronę środowiska, stanowią niezwykle ważny aspekt gospodarczy, efektywnie wspomagający bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe.
  • Tłocznie oleju i fabryki biokomponentów to ważne ośrodki zatrudnienia na obszarach wiejskich, wspomagające ich rozwój. Dlatego podejmowane działania regulacyjne muszą uwzględniać konieczność kontynuowania tego trendu, wzmacnianego dodatkowo przychodami budżetu w postaci podatków i innych danin wpłacanych na rzecz państwa.
  • Istnieje pilna potrzeba finalizacji prac w zakresie aktualizacji analizy emisyjności upraw rolnych w Polsce na poziomie poszczególnych województw (NUTS II) w celu zachowania konkurencyjności krajowego rolnictwa i szeroko pojętego przemysłu wytwórczego biopaliw.
  • Konsekwentnie domagamy się praktycznego uruchomienia ustanowionego prawem w 2013 r. programu pomocowego, dedykowanego rozwojowi produkcji i wykorzystania w Polsce biokomponentów i biopaliw ciekłych.
  • Istnieje pilna potrzeba aktualizacji zapisanych obecnie w dyrektywie ILUC szacowanych emisji gazów cieplarnianych przypisanych biopaliwom w związku ze zjawiskiem tzw. pośredniej zmiany użytkowania gruntów. W modelu wyliczeniowym powinien być uwzględniony europejski model prowadzenia gospodarki rolnej, oparty na restrykcyjnych wymogach środowiskowych WPR. Polski rzepak nie może być traktowany analogicznie do palmy oleistej, a wytwarzany z niego biodiesel powinien być ważną częścią rynku paliwowego również po 2020 r.

Adam Stępień,

Krajowa Izba Biopaliw

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus