Realizacja unijnych zobowiązań w zakresie udziału energii z OZE

wydany w Czysta Energia – 2016-2
  DRUKUJ

W 2015 r. minęła połowa czasu na realizację przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy 28/WE z 2009 r. o promocji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Polska jest zobligowana do uzyskania minimum 15% udziału produkcji energii z OZE w 2020 r. w całkowitym końcowym zużyciu energii (w roku rozliczeniowy). Oryginalny plan, przycięty uchwałą Rady Ministrów z 2010 roku o tzw. krajowym planie działań – KPD1, przewiduje nawet wykonanie celu z nadmiarem 0,5% (wewnętrzny cel krajowy -15,5%). Można było to tłumaczyć chęcią zmniejszenia ryzyka niewykonania celu i uniknięcia kar lub też zamiarem sprzedaży innemu z krajów UE nadwyżki rzędu 4-5 TWh energii z OZE w formie np. „transferu statystycznego”. Motywacją do dążenia uzyskania nadwyżki może być też możliwość zrealizowania dzięki inwestycjom OZE szeregu [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus