Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Spalarnia – element(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty Dyrektywa Unii Europejskiej 2000/76 o spalaniu odpadów, a w ślad za nią polskie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji wprowadzają jednorodne wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza – m.in. ze wszelkich instalacji spalania odpadów. W dokumentach tych wyznaczone są odpowiednie wartości graniczne emisji dla pyłów, grupy zanieczyszczeń nieorganicznych, (...)
»

Bez stygmatyzacji(...)

O problemach na rynku pracy mówi się nie od dziś. Stąd podejmowane są różne inicjatywy, usankcjonowane również w obowiązującym prawie, które pozwalają na aktywizację ludzi długotrwale bezrobotnych. Są to m.in. prace społecznie użyteczne, roboty publiczne czy prace interwencyjne. Czy samorządy i jednostki zatrudniające osoby bezrobotne w ramach tego typu prac mogą polecić te instrumenty innym podmiotom? Kwestię kryteriów kierowania osób długotrwale pozostających bez (...)
»