Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Prowadzenie prawidłowej gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalniach ścieków komunalnych z roku na rok nabiera nowych barw, a także zmienia swój charakter. Zwrócenie dużej uwagi na charakterystykę fizykochemiczną poddanych przeróbce osadów ściekowych sprzyja ulepszeniu procesu, szczególnie w układzie procesu fermentacji metanowej. Artykuł prof. Kazimierza Szymańskiego, dotyczący wpływu ścieków na skład osadów ściekowych, poz(...)
»

Ferropolis – miasto zrujn(...)

Tereny i obiekty poprzemysłowe poddawane są dziś wielokierunkowej rewitalizacji. Reprezentują one wartości kulturowe danego miejsca, więc docenia i eksponuje się je coraz bardziej. Jednym z przejawów nostalgii za poprzemysłowym dziedzictwem jest Ferropolis – miasto-muzeum opuszczonych maszyn, stworzone w miejscu dawnej kopalni odkrywkowej Golpa-Nord w Niemczech. Wschodni rejon Saksonii-Anhalt, w tym miasto Dessau, słynie m.in. z siedziby Bauhausu (uczelni artystyczn(...)
»