Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie procesami rec(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2003 Rozwojowi gospodarczemu, a w szczególności lawinowemu wzrostowi ilości odpadów, towarzyszy rosnące zainteresowanie problematyką recyklingu – działaniami rozumianymi jako odzysk, zwrot materiałów do powtórnego przetworzenia lub ich neutralizacja. Znaczenie recyklingu wynika m.in. z potrzeby ochrony środowiska naturalnego oraz zysku ekonomicznego. Odzysk surowców to w istocie nie tylko (...)
»

Przeszłość i przyszłość P(...)

Przeszłość i przyszłość POIiŚ W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewidziano m.in. kontynuację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Na tzw. politykę spójności Polska otrzymała ponad 82,5 mld euro, czyli ok. 346,5 mld zł. Z tego aż 33 proc. środków przypadło na realizację inwestycji w ramach POIiŚ. Podobnie jak w latach 2007-2013, w Programie znajdą się pieniądze na projekty(...)
»