Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Jeszcze kilka lat temu potencjalne efekty permanentnego monitoringu układu rozprowadzającego wodę nie rokowały rychłego zwrotu nakładów na zakup i eksploatację urządzeń pomiarowych, komputerów i programów komputerowych czy urządzeń do transmisji danych. Dziś, gdy koszty monitoringu są zdecydowanie mniejsze, nadal trudno sporządzić listę ekonomicznych, a także innych biznesowych powodów, dla których przedsiębiorstwo ma zbierać, gromadzić i przetwarzać tak obszerne dane. Oczywiście, ze względó(...)
»

Długoterminowa lokata(...)

Dobiegł końca zarówno Miedzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej, jak i cykl artykułów poświęconych poszczególnym siedliskom przyrodniczym, chronionym w Unii Europejskiej w ramach Programu Natura 2000. Mimo ambitnego celu, powziętego przez UE, dziś już wiadomo, iż nie udało się do końca 2010 r. wyeliminować utraty różnorodności biologicznej w Europie. Jednak dzięki Naturze 2000 ten niekorzystny proces znacząco zahamowano.  (...)
»