Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Propozycje warte zastanow(...)

W odniesieniu do projektu nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, datowanego na 8 listopada br., Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin sformułowało szereg wniosków. Poniżej prezentujemy uwagi i propozycje, które warto uwzględnić w zapisach w nowej ustawie. Z bardzo szerokiego zakresu odpadów komunalnych stałych ustawa obejmuje tylko odpady komunalne zmieszane i odpady zielone, pozostawiając poza zorganizowa(...)
»

Polsko-Islandzkie rozmowy(...)

Pierwsza Polsko-Islandzka Konferencja „Odnawialne Źródła Energii” odbyła się w dniach 21-22 czerwca br. na Politechnice Warszawskiej (PW). Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowało Ministerstwo Gospodarki oraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Konferencja zorganizowana była w ramach projektu PL0460: „Profesjonalne partnerstwo między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania źródeł energii odnawialnej: szkolnic(...)
»