Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Jak rozporządzenie o MBP (...)

Obserwowana szeroka dyskusja wokół kolejnych odsłon projektu zmian rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (projekt rozporządzenia MBP) nie uwzględniała dotychczas głosu otoczenia biznesowego branży, a więc firm świadczących różnorakie usługi czy też dostarczających urządzenia i wyposażenie dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Dotychczasowe regulacje prawne, w tym przede wszystkim obow(...)
»

Elementy sakralne w krajo(...)

Magdalena Garczarczyk Do charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego należą obiekty sakralne, takie jak: kościoły, kapliczki i krzyże przydrożne. Z niepokojem należy stwierdzić, iż właśnie kapliczki i krzyże, od wieków trwale wpisane w polski pejzaż, teraz giną w wyniku zapomnienia bądź bezmyślnej dewastacji. O unikatowych walorach decyduje nie tylko ich war(...)
»