Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Zagrożenie powodziowe(...)

Gospodarka wodna – zagrożenie powodziowe Analiza danych statystycznych prezentowanych w International Disaster Database(1) z okresu 1980-2015, dotyczących występowania klęsk żywiołowych na kuli ziemskiej, wskazuje, że powodzie są najczęściej występującą klęską żywiołową. W analizowanym okresie zjawisko powodzi występowało 4088 razy, co stanowi ponad 35% wszystkich zanotowanych klęsk żywiołowych. Dodatkowo powodzie spowodowały olbrzymi(...)
»

Odpłatne przejęcie przyłą(...)

Czy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, których budowa z reguły jest przecież finansowana przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, powinny być odpłatnie nabywane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na własność, a dokładniej rzecz ujmując, czy osoba, która poniosła koszty ich budowy, może skutecznie wystąpić z takim żądaniem? Pierwszą kwestią jest ustalenie potencjalnych podstaw prawnych, umożliwiających osobie, która poniosła(...)
»