Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Miks konferencyjny(...)

Seminarium pt. „Problemy ocen oddziaływania na środowisko farm wiatrowych", zorganizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Energii Odnawialnej, odbyło się 10 października br. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie. Uczestnikami tego wydarzenia była duża grupa reprezentantów firm zainteresowanych wypracowaniem zasad lokalizowania farm wiatrowych na obszarach cennych przyrodniczo oraz przedstawiciele organizacji ekologicznych i ornitologicznych.(...)
»

Informator(...)

10 lat po Rio Johannesburg, od 26 sierpnia do 4 września, gościł uczestników Szczytu Rio+10, zwanego oficjalnie „Światowym Szczytem na temat Zrównoważonego Rozwoju”. Wszystkie kraje powinny przygotować na to spotkanie raporty oceniające postępy we wdrażaniu Agendy 21 w przeciągu ostatnich 10 lat. Niestety nie będą one optymistyczne. Świat nie „odrobił lekcji” w tym temacie. Negatywne trendy wskazane w Rio utrzymują się a nawet pogłębiają. Świat ma dziś na głow(...)
»