Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wykorzystanie palnych sub(...)

Tworzenie (formowanie) paliw opiera się na mieszaniu różnych substancji palnych w proporcjach gwarantujących uzyskanie założonego efektu, a także na poddawaniu ich działaniu różnych czynników prowadzących do przekształcenia struktury w odpowiednią formę wymaganą przez odbiorcę1. Fakt posiadania przez substancję właściwości palnych nie czyni z niej paliwa, a tym bardziej nie jest nim odpad. W skład paliw formowanych mogą wchodzić także substancje pochodzenia organiczneg(...)
»

Warto działać wspólnie(...)

Trwa rok jubileuszu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu gospodarczego reprezentującej branżę wodociągowo-kanalizacyjną i stojącej na straży jej interesów. Motto obchodów jubileuszu ćwierćwiecza istnienia Izby zawiera się w słowach „25 lat – czas wykorzystanych szans”. Wspominałam już na tych łamach o bezdyskusyjnym fakcie wykorzystania przez nasz sektor swojej szansy na rozwój, ale chciałabym podkreślić, jak bardzo był to czas wykorzystanych sza(...)
»