Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jeszcze o zmianach w syst(...)

Większość przepisów nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 13 kwietnia br. obowiązuje od 11 czerwca br. Przepisy dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na nowych arbitrów (członków Krajowej Izby Odwoławczej) weszły w życie już 26 maja br., natomiast regulacje dotyczące utworzenia tejże Izby zaczną obowiązywać po upływie pięciu miesięcy od dnia ogłoszenia. Do przetargów publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji oraz do kontroli, odwołań i skarg, któr(...)
»

Informator(...)

Wykorzystać odseparowany z ropy gaz Spółka “Energobaltic” wygrała przetarg na budowę elektrociepłowni, która powstanie we Władysławowie. Miasto to leży na pograniczu wysoczyzny morenowej, tarasu nadmorskiego i nasady Półwyspu Helskiego, w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Elektrociepłownia będzie zasilana gazem wydobyw(...)
»