Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zmiany prawne w zakresie (...)

Prezydent RP 20 stycznia br. podpisał Ustawę z 8 stycznia 2010 r., nowelizującą Prawo energetyczne, która m.in. wprowadza znaczące zmiany w zakresie systemu wsparcia energii wytwarzanej w OZE oraz w wysoko sprawnej kogeneracji. Długotrwałym (ponad dwuletnim) pracom nad ustawą nowelizacyjną towarzyszyły różne postulaty zgłaszane przez przedstawicieli podsektora energetyki odnawialnej i kogeneracji odnośnie zwiększenia atrakcyjności systemów wsparcia dla in(...)
»

Inwestorzy sami sobie win(...)

Czy Polski Klub Ekologiczny to była Pana życiowa przygoda? Nie, to był raczej świadomy wybór, próba moich możliwości w działalności społecznej. Zaangażowałem się w protest społeczny dotyczący wysypiska odpadów komunalnych. To był początek przygody z ekologią, z ochroną środowiska. Tak mnie to wciągnęło, że zapisałem się do Polskiego Klubu Ekologicznego. W 1993 r. podczas zjazdu w Krakowie dziwnym trafem zostałem wybrany Sekretarzem Generalnym Klubu. Prezesem był wówczas prof. J(...)
»