Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Jakość wody a zmiany w pr(...)

W obecnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r.1 funkcjonuje wiele zapisów wymagających doprecyzowania – po pierwsze ze względu na kontrowersje, jakie wzbudza w środowisku wodociągowym, którego dotyczy w sposób bezpośredni, a po drugie z uwagi na brak spójności z dyrektywą 98/83/WE2. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pojawił się projekt rozporządzenia z 25 sierpnia 2006 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej d(...)
»

Parkowe rewolucje (...)

  Niestety, rewitalizacje zabytkowych założeń parkowych w Polsce nadal są rzadkimi wydarzeniami. Wiele ciekawych przestrzeni, parków i ogrodów odeszło w niepamięć wskutek zaniedbania. Istnieją jednak wyjątki. Jeden z nich to park przypałacowy w Brodach w Lubuskiem. Dzięki wolontariuszom z Polski i Niemiec powoli, ale sukcesywnie odzyskuje dawny urok. Dzieje się to za sprawą organizacji Międzynarodowego Polsko-Niemieckiego Seminarium Parkowego, które (...)
»