Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Błąd zaniechania(...)

Transgeniczne uprawy mają tyluż zwolenników, co przeciwników. Aktualnie resorty środowiska i rolnictwa kończą pracę nad projektem ustawy o GMO. Ministerstwo Środowiska chce do ustawy wprowadzić zapis „strefowania” upraw GMO, w myśl którego to samorządy miałyby decydować o istnieniu i wielkości takich stref na własnym terenie. Poprosiliśmy o komentarz w tej kwestii. (...)
»

Ekonomiczna efektywność p(...)

Henryk Bylka W czerwcowym numerze rozpocząłem dyskusję o celach jakie zamierzał osiągnąć ustawodawca po wprowadzeniu w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Omówiłem te, które dotyczyły samodzielności i autonomii przedsiębiorstw oraz funkcji gminy. Teraz chcę się zająć efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz inwestycjami. Poprawie tej efektywności, zwiększeniu inwestycji oraz zatrzymaniu postępujące(...)
»