Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Personalia Jan Hawrylewicz, pełniący od maja ub.r. obowiązki prezesa NFOŚiGW, 22 marca otrzymał z rąk ministra środowiska Jerzego Swatonia nominację na prezesa tej instytucji. Mianowanie odbyło się podczas posiedzenia konwentu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w siedzibie Narodowego Funduszu. Sejm przyjął Za nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków opowiedziało się 345 posłów. Przyjęty 4 marca b(...)
»

O prywatyzacji i benchmar(...)

Prywatyzacja publicznych przedsiębiorstw komunalnych powoduje polaryzację stanowisk radnych i miejscowych środowisk opiniotwórczych. Wyraźne „tak” deklarują tak zwani liberałowie, zwolennicy wolnego rynku i przejrzystych, jednakowych dla wszystkich warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Zdecydowane „nie” artykułują „konserwatyści”, przeciwnicy powierzania lub sprzedaży należących do gminy urządzeń miejskiej infrastruktury fi(...)
»