Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sprzątanie świata – Polsk(...)

Pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę”rusza tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”. Hasłem tym, nawiązującym do ludowej wyliczanki, chcemy zachęcić do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wy(...)
»

Opłata za gospodarowanie (...)

W efekcie znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g) samorządy mają m.in. obowiązek zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od posiadaczy nieruchomości. Dotychczas ich właściciele samodzielnie podpisywali umowy z firmami odbierającymi śmieci. W nowej rzeczywistości prawnej przedsiębiorstwa wywozowe będą wyłaniane przez gminy w drodze przetargu, a mieszkańcy będą zobowiązani do ponoszenia na rzecz gminy opłat za zagospodarowanie odeb(...)
»