Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

(...)

Kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stała się faktem. Zmiany dotyczyły m.in. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Już wcześniej ustawa zakładała, że każda gmina ma obowiązek utworzenia tzw. PSZOK-u samodzielnie lub w ramach związku międzygminnego. Jednak teraz mają one być stacjonarne. Skończy się „załatwianie sprawy” mobilnymi PSZOK-ami, które do tej pory miały być dowodem na wykonanie zadania dotyczącego ut(...)
»

Thermoselect - nowa gener(...)

Sławomir Lutek Technologia ta była z jednej strony napiętnowana z powodu uzasadnionych wątpliwości w porównaniu z dotychczasową konwencjonalną techniką spalania odpadów, a z drugiej strony wywoływała nieuzasadnione obawy ze strony obrońców dotychczasowych procedur postępowania z odpadami. [Fot.: Połączenie architektury i techniki XXI wieku: Thermoselect](...)
»