Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odpady z zaopatrzenia lab(...)

Przedsiębiorstwa z branży odczynników do diagnostyki laboratoryjnej specjalizują się w sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych, głównie dla laboratoriów analitycznych. W ofercie omawianych zakładów znajdują się nie tylko zestawy odczynnikowe, ale również wysokiej jakości aparatura i sprzęt laboratoryjny. Warto nadmienić, iż produkty, w które zaopatrywane są laboratoria, muszą spełniać wymogi ustawy o(...)
»

Zmiany w nowej ustawie(...)

Prawo zamówień publicznych Niebawem możemy spodziewać się wejścia w życie nowej ustawy, regulującej kwestie udzielania zamówień publicznych. Wprowadzi ona szereg nowości. Niestety, rewolucyjne zmiany nie dojdą do skutku. Zapowiadano, że procedury udzielania zamówień będą stosowane od 60 tys. euro, ale zdaniem Sejmu Polska nie jest jeszcze gotowa na taką liberalizację udzielania zamówień. Tak więc wszystko pozostanie po staremu, z małymi tylko zmianami. Zamawiający, ogłas(...)
»