Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rosnące zainteresowanie(...)

Z roku na rok obserwuje się rosnące zainteresowanie technologiami oraz usługami oferowanymi przez firmy działające w szeroko pojętej branży ochrony środowiska. Najlepszą okazją do poszerzenia wiedzy o wiadomości dotyczące nowych technologii i sprzętu oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów, jest uczestnictwo w imprezach targowych. Obecnie w większości krajów europejskich organizowane są targi poświęcone problemom zagospodarowania odpadów, w tym ich recyklingowi, oczyszczaniu wód i ścieków, og(...)
»

Sterowanie procesami w wo(...)

W skład systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków wchodzą obiekty o różnorodnej strukturze, które muszą ze sobą współpracować. Występujące powiązania między tymi obiektami mają znaczący wpływ na jakość pracy systemu wod-kan, co bezpośrednio przekłada się na jakość wody dostarczanej do odbiorcy oraz jakość zrzucanych do środowiska wód oczyszczonych. Współczesne systemy wod-kan, wykorzystując w szerokim zakresie os(...)
»