Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Modernizacja stacji uzdat(...)

Ludność gminy Rokietnica jest zaopatrywana w wodę z trzech stacji uzdatniania wody (SUW): w Mrowinie, Napachaniu i Żydowie oraz z Wodociągu Poznańskiego z Kiekrza. Technologia uzdatniania wód podziemnych w Wielkopolsce na ogół nie jest skomplikowana. Komplikacje pojawiają się, gdy w wodzie występują większe ilości żelaza (> 3,5 mg Fe/dm3) i manganu (> 0,2 mg Mn/dm3) oraz domieszek, w tym przede wszystkim azotu amonowego (w ilości > 1,5 mg N/dm3) lub związków o(...)
»

Sprawozdania zerowe(...)

W języku prawa 1 lutego 2015 r. w Ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pojawiło się pojęcie sprawozdania zerowego. Nastąpiło to za sprawą wchodzącej w życie nowelizacji dokonanej na mocy Ustawy z 28 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.)1. Wiąże się to z wątpliwością, czy podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbiera(...)
»