Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Realizacja zakładu Cz. II(...)

Realizując prace budowlane w gospodarce odpadami ze względu na specyficzne warunki eksploatacyjne oraz biorąc pod uwagę konieczność niezawodnego i bez zbędnych przestojów świadczenia usług w tym zakresie, duży nacisk należy kłaść na jakość zastosowanych materiałów oraz staranność wykonywanych prac. Każdy element składowy budowli lub budynku winien posiadać odpowiednie dopuszczenie i oznakowanie znakiem CE lub B lub deklarację zgodności producenta, dopuszczającymi do stosowani(...)
»

Przegląd prasy zagraniczn(...)

Niska ocena amerykańskiej infrastruktury (Źródło: Water 21, April 2005) Amerykański Związek Inżynierów (ASCE) w swoim rocznym raporcie ostrzega, że w najbliższych 20 latach Stany Zjednoczone będą potrzebowały 390 mld dolarów na inwestycje w systemy oczyszczania ścieków. Rocznie brakuje też 11 mld dolarów na dostosowanie wodociągów do wymogów p(...)
»