Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy świecące nawierzchnie(...)

Wszelkie kampanie koncentrujące się na sugerowaniu, że oświetlenie dróg i rowerzystów jest podstawowym problemem bezpieczeństwa użytkowników jednośladów, nie mają nic wspólnego z obiektywnym stanem rzeczy. Ta problematyka jest ważna, ale nie aż tak, jak to sugerują jej autorzy. Wszystko trzeba ustawić we właściwej hierarchii, wynikającej z analiz wypadkowości. W świadomości wielu osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa rowerzystów bardzo mocno tkwi pr(...)
»

Chronić, zapobiegać, popr(...)

W Polsce przyjęło się nazywać ją Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), choć jej pełna nazwa brzmi: Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Jej przyjęcie poprzedziło żmudne i długotrwałe, sięgające połowy lat 80., wypracowywanie założeń, celów i metod działania. Dyrektywa, jako pierwsza, wymienia zasadę, że woda „nie jest produktem handlowym, takim jak każdy inn(...)
»