Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wiedza techniczna, a nie (...)

Zjawisko kongestii (korków drogowych) jest ściśle związane z ruchem samochodowym i występuje wszędzie, rozciągając czas szczytu komunikacyjnego nawet do 14 godzin w największych miastach świata. Początkowo myślano, że zapewnienie większej przepustowości trwale zażegna tego typu problemy. Okazało się jednak, że im więcej dróg i parkingów, tym kongestia narasta. Przy czym najgorzej sytuacja wygląda w obszarach zurbanizowanych, choć od kongestii nie są również woln(...)
»

Mapy zagrożenia samorządó(...)

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, powstające zgodnie z ustawą Prawo wodne (od 2001 r.) i dyrektywą powodziową UE, mają ograniczać skutki działania żywiołu. Paradoksalnie jednak poważnie utrudniają funkcjonowanie samorządów i dewastują ich gospodarkę. Dziś skala problemu to 253 rzeki i odcinki rzek o łącznej długości około 13,5 tysiąca kilometrów, ujęte na mapach. Mapy (tworzone przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) wskazują obszary i prawdopodobieństw(...)
»