Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Energetyczne przetargi(...)

Godni naśladowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (woj. mazowieckie) ogłosił wyniki przetargu na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) dla budynków biurowych zlokalizowanych przy ul. Konstruktorskiej 1a i 3a. Instalację należy połączyć z istniejącą instalacją kanalizacji i wody użytkowej oraz węzła cieplnego. Zamontowanych zostanie 18 kolektorów sł(...)
»

Odzysk odpadów a nawożeni(...)

Problematyka wykorzystania odpadów z przemysłu rolnego i spożywczego stanowi przedmiot „Wytycznych w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym”. Wytyczne wydane zostały przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w listopadzie 2010 r.1, 2 i zalecone do stosowania przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi w (...)
»