Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Gra o przestrzeń(...)

Analizując różne zagadnienia związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, można dojść do wniosku, że praktycznie w każdym obszarze można zdiagnozować mniej lub bardziej istotne problemy i dylematy. Odnoszą się one nie tylko do samego sposobu wykładni konkretnych przepisów, ale również do celowości konkretnych rozwiązań. Z uwagi na powyższe w pewnych sytuacjach celowe wydaje się nieco odmienne spojrzenie na system planowania przestrzennego. Stosując t(...)
»

Nowe zasady(...)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził zmiany w procedurze udzielania dotacji i pożyczek na realizację przedsięwzięć ekologicznych. Obejmują one "Listę programów (przedsięwzięć) priorytetowych NFOŚiGW przewidzianych do dofinansowania w 2001 roku", "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków NFOŚiGW w 2001 roku" i "Procedury rozpatrywania wystąpienia o dofinansowanie przedsięwzięcia" dotyczące sposobu i terminów składania wniosków. Z(...)
»