Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Możliwości sterowania roz(...)

W Polsce występują warunki do wykorzystania energii wiatrowej. Świadczą o tym wykonane analizy i oceny zasobów wiatru w Polsce oraz oceny ekonomiczne. Potencjalne zasoby energii wiatrowej określa średnia roczna prędkość wiatru oraz warunki terenowe, tj. ukształtowanie terenu i wielkość wolnego niezagospodarowanego obszaru kraju, który spełniał będzie warunki techniczne wymagane przy instalowaniu elektrowni wiatrowych. Efektywność ekonomiczną określa natomiast średnia roczna prędko(...)
»

Pamiętajcie o oczyszczaln(...)

Trwa wdrażanie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w traktacie akcesyjnym i z terminami przejściowymi do końca 2015 r. Zbliżamy się do apogeum inwestycyjnego, które pozwoli nam spełnić warunki w tym zakresie. Podstawowym instrumentem wdrażania dyrektywy jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Trzecia aktualizacja programu została zatwierdzona przez Radę Mi(...)
»