Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Partnerstwo publiczno-pry(...)

Wraz z zaawansowaniem procesu absorpcji środków unijnych przez podmioty publiczne, szczególnie samorząd, coraz większe zainteresowanie wzbudza możliwość włączenia w ten proces podmiotów prywatnych. Samorządy widzą w tego typu współpracy „prosty” sposób na wygenerowanie udziału własnego, a podmioty prywatne – szansę na równie „prosty” udział w konsumowaniu środków przeznaczonych na rozwój(...)
»

Elektrorecykling –przewid(...)

Nowa ustawa o ZSEE rewolucji nie przynosi. Nie dokonuje także oczekiwanej, istotnej reformy systemu. Nie można jednak mówić, że nic się nie zmieni. Generalną zmianą, przewidzianą już w samej dyrektywie WEEE, są nowe limity zbierania, które nakręcą spiralę zbiórki, przetwarzania i recyklingu. Skwantyfikowane cele będą corocznie zwiększane, aby w kulminacyjnym momencie (2021 r.) osiągnąć poziom minimum 65% wprowadzonego na rynek sprzętu lub 8(...)
»