Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Plan bezpieczeństwa zdrow(...)

Nam i przyszłym pokoleniom powinny zapaść w pamięć słowa z preambuły ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE): „woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”. Data 15 grudnia 2015 r. na długo pozostanie w pamięci Wielkopolan. W tym dniu zakończyły się konsultacje społeczne zapisów Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin, udostępnionych 3 listopada ubiegłego roku na stronie Ministe(...)
»

Zielona bujność traw(...)

Podstawowym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych do końca 2015 r. Należy więc chronić środowisko przed niekorzystnymi skutkami zrzutu ścieków komunalnych do wód i do ziemi. W związku z tym założeniem wdrażana jest w Polsce dyrektywa ściekowa, a jej realizacji służy Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Realizacja KPOŚK w latach 2004-2011 niewątpliwie przyczy(...)
»