Projekty hybrydowe w ramach PPP

wydany w Czysta Energia – 2016-1
  DRUKUJ

Jednostki sektora finansów publicznych, planujące realizację projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z środków UE, muszą w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 zmierzyć się z wieloma obciążeniami.

Obciążenia te związane są ze spłatą dotychczasowych zobowiązań (m.in. kredytów i pożyczek zaciągniętych na wkład własny w ramach projektów realizowanych w latach 2007-2013) i zapewnieniem finansowania dla nowych projektów infrastrukturalnych. Sytuacja ta zmusza władze publiczne do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji komunalnych. Wynika to m.in. z ograniczonej i selektywnej alokacji środków pochodzących z budżetu UE oraz konieczności zaangażowania znacznych środków finansowych beneficjenta w ramach tzw. prefinansowania przedsięwzięcia.

Jednym ze sposobów na pozyskanie zewnętr [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus