Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse"

Polecane artykuły:

Tworzenie nowej historii?(...)

Wydawało się, że temat wniosku radnych Inowrocławia do Trybunału Konstytucyjnego (TK) o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 6e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach już dawno został wyczerpany. W tej sprawie wypowiedzieli się już bowiem politycy, prawnicy, publicyści oraz przedstawiciele izb i organizacji branżowych w czasie rozlicznych konferencji i debat. Dyskusje te potwierdziły jedynie faktyczne motywy i cele zwolenników zwolnienia spółe(...)
»

Rozbieżność celów(...)

Niełatwo wypośrodkować i dokonać obiektywnej oceny obecnego etapu i efektów wdrażania znowelizowanych w 2011 r. przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydaje się, że największym problemem, który ujawnił się już w pierwszych tygodniach funkcjonowania nowego systemu, jest zasadnicza rozbieżność określonych w ustawie celów i priorytetów, jakie w tym zakresie wyznaczyły sobie lokalne samorządy, wprowadzając tę ustawę w życie. Niestety, nadrzędnym (...)
»