Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Plan zagospodarowania prz(...)

Najważniejszą rolę w systemie zarządzania przestrzenią odgrywają instrumenty planistyczne na poziomie gminnym. Od studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a zwłaszcza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zależy ostateczny kształt konkretnej przestrzeni. Poziom lokalny nie jest jednak jedyny. Podmiotem zaangażowanym w planowanie przestrzenne jest również samorząd województw(...)
»

Czy strażnikom miejskim n(...)

Od nowego roku straże miejskie i gminne stracą możliwość przeprowadzania kontroli za pomocą urządzeń pomiarowych mobilnych i stacjonarnych (fotoradary oraz kamery czerwonego światła, montowane w ramach systemu ITS). Podpisana ustawa jest realizacją m.in. postulatu Najwyższej Izby Kontroli, która w 2014 r. wskazała, że działania kontrolne nie mają na celu podnoszenia bezpieczeństwa, ale w zdecydowanej większości przypadków dyktowane są łatwym pozyskiwa(...)
»