Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Standardy według organiza(...)

Ponieważ nie udało się opracować jednolitych standardów w gospodarce odpadami komunalnymi, które zostałyby zaakceptowane przez wszystkie albo chociaż przez większość środowisk funkcjonujących w branży, dwie organizacje przygotowały własne propozycje w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy ich założenia. Polska Izba Gospodarki Odpadami (PIGO) przygotowała projekt specjalnego programu certyfikacji, który zyskał nazwę Program certyfikacji „Profesjonalne Przedsiębiorstwo Higieny (...)
»

Odzysk fosforu ze spopiel(...)

Z uwagi na wzrastającą ilość popiołów wytwarzanych w instalacjach termicznej utylizacji osadów ściekowych, obecnie najbardziej obiecującym sposobem odzysku fosforu z materiałów wtórnych jest jego ekstrakcja ze spopielonych komunalnych osadów ściekowych.  Zgodnie z Komunikatem Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie przeglądu wykazu surowców krytycznych dla Unii Europejskiej (UE)(...)
»