Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Solarteur - kto to taki?(...)

Wydaje się, a nawet jest to pewne, że rozwoju wykorzystania energii z odnawialnych źródeł już nic nie powstrzyma. Przerażeni postępującym zanieczyszczeniem powietrza przez energetykę konwencjonalną sięgamy po inne źródła pozyskania energii. Tworzy się rynek energii odnawialnej. Istnieje konieczność edukacji i kształcenia fachowców w nowych dziedzinach, jakimi są techniki wykorzystania energii odnawialnych. Liczą się pomysły władz samorządowych i nie tylko. Dobry pomysł to nowy (...)
»

Oczyszczalnia ścieków - b(...)

W drugiej części artykułu omawiającego biologiczne usuwanie fosforu omówione zostaną czynniki wpływające na ten proces. Omawianie czynników, które oddziałują na biologiczne usuwanie fosforu, należy rozpocząć od zwrócenia uwagi na źródła węgla i wskaźniki ChZT/P, BZT5/P i ChZT/BZT5. Na proces efektywnego biologicznego usuwania fosforu (EPBR) wpływa zawartość rozkładalnych biologicznie związków organicznych, chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)(...)
»