Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zrealizowany plan(...)

Na finansowanie ochrony środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał w 2004 r. 1252 mln zł, co stanowi 100% planu. Plan działalności NFOŚiGW na 2004 r. zakładał przychody w wysokości 742 mln zł i został zrealizowany w 102% (758 mln zł). O przekroczeniu planu zdecydowały głównie większe wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych – zamiast planowanej kwoty 165 mln zł wpłynęło ponad 195 mln zł (119% planu). Wpływy z opłat za korzystanie z(...)
»

Kogeneracja w komunalnych(...)

Bogusław Regulski O tym, że kogeneracja energii elektrycznej i ciepła jest najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania energii pierwotnej paliw, dzisiaj nie trzeba nikogo przekonywać. Proces ten korzystny jest dla środowiska naturalnego i efektywności gospodarowania zasobami energetycznymi. Ma również pozytywny wpływ na koszty produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz na poprawę bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego kraju. (...)
»