Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

W trosce o rozwój OZE(...)

24 grudnia 2002 roku została podpisana umowa o współpracy w dziedzinie rozwoju odnawialnych źródeł energii pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Strony umowy zadeklarowały wolę współdziałania dla efektywnego finansowania przedsięwzięć związanych z rozwojem przyjaznej środowisku energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. (...)
»

Polska – świat(...)

Program Rozwoju ONZ (UN Human Development Program) publikuje dla ponad 170 krajów świata szereg danych, które charakteryzują zarówno ich poziom rozwoju społecznego, jak i gospodarczego1. Informacje te umożliwiają obiektywne porównywanie państw na podstawie kilkudziesięciu wskaźników. W niniejszym artykule szczególną uwagę zwrócono na porównanie Polski z krajami Europy o podobnej przeszłości w okresie ostatnich(...)
»