Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Czy OZE tylko dla spalarn(...)

  Zawartość odpadów biodegradowalnych w odpadach jest czynnikiem limitującym możliwość składowania odpadów. Jak zapisano w ustawie o odpadach (art. 16a pkt 4) „do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy: zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania.   Z zapisów tych wynika, iż do końca tego r(...)
»

Problem z wrakami(...)

Któż z nas nie widział starego, nieużywanego samochodu pozostawionego na poboczu drogi? Pojazdy te nie tylko szpecą, ale również zajmują tak cenne i wszędzie poszukiwane miejsca parkingowe, a co ważniejsze – często stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska. Na co ma zwrócić uwagę osoba, która kwalifikuje pojazd jako nieużywany? Czy karoseria pokryta grubą warstwą brudu jest wystarczającym powodem do usunięcia samochodu? Na terenie Poznania zarejestrowanych jest pon(...)
»