Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Pracy organicznej ciąg da(...)

W tym numerze chciałbym kontynuować wątek wyjaśnieniowo-informacyjny w kwestii tych rzekomo okropnych emisji, które miałyby zatruć Nową Hutę i Kraków w momencie uruchomienia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Wierzę bowiem, że oponentom tej inwestycji będzie się jednak chciało chcieć i będą gotowi wysłuchać (lub raczej przeczytać) tych kilku informacji a na ich bazie sformułować swoje własne konkluzje. Tym razem punktem wyjścia do pisania „Rozważań&#8221(...)
»

Kwalifikacja substratów –(...)

Jest to biomasa, która w procesie wytwarzania została celowo przeznaczona do dalszej przeróbki na biogaz i nie posiada cech gorszych od produktu wyjściowego. Natomiast materiał, który nie powstał celowo w procesie produkcji, nazywamy pozostałością procesu produkcyjnego, którą mogą stanowić odpady lub nie1. Pozostałość pofermentacyjna z biogazowni rolniczej jest przefermentowaną formą naturalnego nawozu rolniczego, wzbogaconą (...)
»