Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Kto pyta nie błądzi(...)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w pytaniach i odpowiedziach W bieżącym wydaniu, w cyklu „Kto pyta nie błądzi”, prezentujemy tylko jedno pytanie (dotyczące obowiązku montażu wodomierzy głównych), ale za to dwie odpowiedzi. Obie przygotowane zostały przez prawników z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zatem przez praktyków pracujących z ustawą na co dzień. W odpowiedziach prezentowane są dwa odmienne poglądy, co n(...)
»

Strategie do uzupełnienia(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Warszawie 16 grudnia ub.r. negatywnie zaopiniowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego oraz propozycje zmiany ustawy o systemie oświaty, która przesuwa o dwa lata obowiązek szkolny dla sześciolatków. W uzasadnieniu opinii dotyczącej ustawy o systemie oświaty podkreślono, że proponowane(...)
»