Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pemanentna rewolucja?(...)

Od wielu miesięcy Senat pracuje nad nowelizacją ustawy o odpadach, której część zagadnień uregulowała już wprowadzona całkiem niedawno, bo 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W senackim projekcie znalazło się wiele kontrowersyjnych propozycji, które budzą uzasadniony niepokój przedsiębiorców. Przedstawiciele firm, którzy próbują dostosować przedsiębiorstwa do nowych warunków i zrealizować niezbędne inwestycje zgodnie (...)
»

W gościnę do… elekt(...)

W latach 50. w Polsce istniało ok. 6000 czynnych obiektów hydroenergetycznych, z których większość popadła w ruinę. Na szczęście udało się uratować chociaż niewielką ich ilość, głównie dzięki staraniom osób prywatnych oraz nielicznych instytucji. Obiekty te stanowią chlubę właścicieli i zasługują na szczególną prezentację ze względu na nieocenione walory historyczne, architektoniczne i kulturowe, stanowiące dziedzictwo przemysłowe kraju. Zarząd TR MEW od lat podejmuje działania mające na cel(...)
»