Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Komunalne osady ściekowe(...)

Beata B. Kłopotek Do rozporządzeń, będących kontynuacją uprzednio obowiązujących przepisów, wydanych na podstawie Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe - DzU Nr 72, poz. 813), należy Rozporządzenie Ministra Środowiska z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych(...)
»

Elektrociepłownia biogazo(...)

Elektrociepłownia biogazowa, zamiast spalać węgiel w kotle energetycznym, tak jak w technologii wytwarzania energii w konwencjonalnej elektrociepłowni, wykorzystuje procesy biologiczne zachodzące w czasie fermentacji mokrej, jednofazowej. W grudniu 2010 r. zakończono prace budowlano-montażowe w pierwszej rolniczo-utylizacyjnej elektrociepłowni biogazowej w Wielkopolsce w Skrzatuszu k. Piły. Elektrociepłownia biogazowa o mocy nominalnej 526 kWe oraz 500 kWt jest zasilan(...)
»