Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Prawo produktowe(...)

W 2004 r. weszła w życie ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (DzU nr 229, poz. 2275). Jej celem jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz uwzględnienie dotychczasowych doświadczeń ze stosowania przepisów. Efektem jest przejrzystsze określenie procedur postępowania w sprawie produktów, które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, precyzyjne określenie właściwośc(...)
»

Gorzów stawia na ekoinnow(...)

Obecnie jest on rozbudowywany o Centrum Transferu Technologii Środowiskowych, co ma na celu stworzenie infrastruktury niezbędnej do instalowania prototypowych linii badawczych, które są etapem transferu badań i nowoczesnych technologii do przemysłu. W wyniku projektu powstaje unikalny kompleks hal laboratoryjnych o powierzchni 2 500 m2, wyposażonych w instalacje niezbędne do prowadzenia badań w skali półtechnicznej. Dodatkowo centrum będzie posiadało (...)
»