Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Izba dla recyklerów(...)

Od końca XIX w. podejmowano na ziemiach polskich istotne decyzje dotyczące usuwania odpadów. W 1913 r. w Warszawie oddano pierwszą spalarnię śmieci. Kolejną, która produkowała ciepło aż do 1954 r., wybudowano w Poznaniu w 1929 r. Tworzono także sprzyjające rozwojowi gospodarki odpadami przepisy prawne oraz praktyczne rozwiązania usprawniające ich wykonywanie. Po drugiej wojnie światowej w Polsce zabrakło rozwiązań, które motywowałyby przedsiębiorstwa do racjonal(...)
»

Życzenia wodą pisane(...)

Henryk Bylka Święta są dobrym pretekstem do życzeń. Ulegając świątecznym nastrojom dla tych, którzy w przyszłym roku będą działać w otoczeniu prawnym nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, przygotowałem listę życzeń. Ich spełnienie wydaje się konieczne dla realizacji celów założonych przez ustawodawców. Przedsiębiorstwom przyzwoitych zysków Przyzwoitych na tyle, aby wystarczyły na realizowanie inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych. Zapewnienie r(...)
»