Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Idea porozumień dobrowoln(...)

W Unii Europejskiej zagadnienia związane z odpadami opakowaniowymi reguluje dyrektywa 94/62 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Jednak sposób realizacji obowiązków wynikających z dyrektyw, w tym kształt systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zależy od szczegółowych rozwiązań przyjętych przez państwa członkowskie. W Unii Europejskiej w lutym 2004 r. weszła w życie nowelizacja dyre(...)
»

Rozmowy kontrolowane(...)

Realizacja projektu „Europejski Dialog Gmin Wiejskich o Ochronie Środowiska” weszła w decydującą fazę. Uczestniczy w nim m.in. Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej (ZGWRP) wraz z partnerami: Instytutem Ochrony Środowiska w Magdeburgu, Stowarzyszeniem „Partnerzy dla Samorządu” i szkockim związkiem samorządowym CoSLA. Projekt finansowany jest z Funduszu PHARE ACCESS i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom małych gmin wiejskich. Głównym celem projektu (...)
»