Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowelizacyjny zamęt(...)

Kolejny raz we Wrześni burzliwie dyskutowano nad nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Znowelizowana ustawa po rozpatrzeniu poprawek Senatu, została przegłosowana w Sejmie. 6 maja b.r. Prezydent podpisał ustawę, co spowodowuje wiele zmian w codziennej praktyce przedsiębiorstw wod-kan. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich (www.forum-wodociagi.pl) zorganizowało seminarium poswięcone kontrowersyjnym zapisom nowelizacji. Zaintereswani 22 kwietnia b.r. mogli w(...)
»

Dziki znaczy miejski(...)

11 tys. lat temu 20 drobnych zabudowań otoczonych ponadtrzymetrowym murem daje początek całkowicie nowemu zjawisku – miastom. Budowniczy Jerycha nie zdają sobie sprawy, że dokonują rewolucji. Przez wieki miasta będą ewoluować, a masowy napływ ludności uczyni z nich w zasadzie podstawowe środowisko życia człowieka. Ale nie tylko. Stworzone z myślą o człowieku miasta stały się również domem dla innych organizmów – zwierząt, roślin, porostów, grzybów. Nasze sąsiedztwo(...)
»