Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Natura 2000 – marno(...)

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to spójny system obszarów chronionych, którym objęte są kraje Unii Europejskiej. W Polsce wdrażany jest on z wielkimi oporami. Kilka miesięcy temu pisałem już o nieudolnej polityce naszego państwa w tym zakresie. Od tamtego czasu sytuacja znacznie się pogorszyła. Listę obszarów wytypowanych do Natury 2000 drastycznie skrócono, a odpowiednia nowelizacja ustawy jest mocno spóźniona. Przyrodnicy i ekolodzy w Polsce są zgodni, że polityka Ministerstwa Środ(...)
»

Jak zwiększyć poziomy odz(...)

Odpady ulegające biodegradacji stanowią największą część odpadów komunalnych – łącznie jest to ok. 5,9 mln ton, czyli ponad 54% tych odpadów. Ilość bioodpadów kuchennych i ogrodowych w wytwarzanych odpadach komunalnych wynosi ok. 36,7%. Nadchodząca rewolucja w unijnych przepisach, przeniesiona do naszych krajowych regulacji, wymusza poważne zajęcie się selektywną ich zbiórką oraz ukierunkowanie działań modernizacyjnych w zakładach MBP, by były w stanie efektywnie je przetwarzać.(...)
»