Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sporządzanie miejscowych (...)

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi wyraz aktywnej polityki przestrzennej w skali gminnej. Oczywiście, sam fakt, że w danej gminie uchwalanych jest dużo tego rodzaju dokumentów, automatycznie nie przesądza o wysokiej jakości polityki przestrzennej. (...)
»

Jak połączyć cele ekologi(...)

O kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw zmianach wynikających z nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz o nowych wytycznych normy ISO 14001 rozmawiali uczestnicy konferencji „Nowoczesne Zarządzanie Obszarem Ochrony Środowiska”, która odbyła się 15-17 kwietnia br. w Warszawie. Dwudniowe spotkanie – połączone z dniem specjalnym dotyczącym optymalizacji gospodarki odpadami, w tym odpadami opakowaniowymi – zgromadziło s(...)
»