Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prosument i instalacja fo(...)

Ustawa o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. została już dwukrotnie znowelizowana, a wg informacji płynących z Ministerstwa Energii na początku przyszłego roku należy się spodziewać kolejnej nowelizacji. Tekst tej ustawy nigdy nie należał do kategorii łatwych lektur, niezależnie od przygotowania zawodowego i wiedzy czytelnika. Nowelizacja ustawy z 22 czerwca 2016 r. – zapowiadana pierwotnie jako techniczne doprecyzowanie pewnych zapisów – de facto(...)
»

Ogród przemian na wyspie (...)

Ogród przemian na wyspie Segiun Wiosną 2010 r. udostępniono dla mieszkańców i turystów wyspę Segiun w Boulogne-Billancourt pod Paryżem we Francji. Zdewastowany teren poprzemysłowy został przekazany miastu po przeniesieniu produkcji ze starej fabryki Renault. Wyspa o powierzchni 11,5 ha stała się sercem dużego projektu rewitalizacji całej przemysłowej dzielnicy Seguin (o powierzchni 74 ha), położonej wzdłuż nabrzeża Sekwany. Plan zagospodar(...)
»