Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Historia i rozwój gospoda(...)

Gospodarka osadami ściekowymi jest nieodłącznym elementem technologii oczyszczania ścieków. Powstawanie osadów ściekowych w oczyszczalni zawsze wiązało się z szeregiem trudności dotyczących każdego etapu postępowania z nimi – począwszy od zagęszczania osadów w osadnikach, a na ostatecznym ich unieszkodliwianiu różnymi metodami kończąc. Początkowo niesprzyjające prawidłowej gospodarce osadami ściekowymi okoliczności związane z brakiem podstawo(...)
»

O zbiórce baterii(...)

Ciągle słyszymy, jak mało odpadów baterii zbieranych jest na polskim rynku i jakie problemy mają w tej materii organizacje odzysku. Można by stwierdzić, że nasze niewyedukowane społeczeństwo nie ma potrzeby segregacji odpadów i zbiórki baterii. A tymczasem wcale nie największa i nie najbardziej medialna, za to prężna i dobrze działająca firma zrzeszona w OIGR – Spółdzielnia Pracy Argo-F(...)
»