Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Niestety, trwa zamieszanie wokół listy proekologicznych projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. W październiku ub.r., po opublikowaniu drugiego obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego zawierającego uzupełniającą listę projektów, wydawało się, że spory towarzyszące jej budowaniu zostały ostatecznie zakończone. Nic z tego! Dyskusje trwały, a nam(...)
»

LED-y kontra lampy wyłado(...)

  Zjawisko elektroluminescencji zostało odkryte ponad 100 lat temu. Jednak dopiero po 70 latach, w erze szybkiego rozwoju elektroniki półprzewodnikowej, znalazło ono zastosowanie w sygnalizacji stanów pracy urządzeń elektrycznych. Potrzeba było kolejnych 20 lat, aby opracować technologię wytwarzania diod świecących światłem niebieskim i ultrafioletowym, niezbędnych do wytworzenia światła białego. Wprowadzanie diod do techniki oświetlan(...)
»