Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Komputerowe modele sieci (...)

Programy do modelowania pracy sieci wodociągowej mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów związanych zarówno z projektowaniem, jak i z eksploatacją systemów dystrybucji wody. Programy te mogą stanowić składnik (podprogram) bazy danych, w której gromadzi się informacje na temat obiektów sieci wodociągowej, lub mogą współpracować z niektórymi rodzajami baz danych jako niezależne aplikacje. Mogą one być także tzw. nakładkami na programy (typu CAD) lub pracować bezpośrednio pod (...)
»

Od redaktora(...)

Kilkanaście lat temu byłem w zespole projektantów, opracowującym program modernizacji i rozwoju systemu wodociągowego w mieście liczącym ponad sto tysięcy mieszkańców. Koncepcja monitoringu i sterowania układem dystrybucji wody była jednym z zadań realizowanych w ramach tego programu. Tworzył ją jeden ze współautorów publikowanego w tym numerze raportu branżowego. Mimo braku zastrzeżeń co do wyników rozwiązania tego zadania już wtedy wiedzieliśmy, że na jego realizację trzeba będzie długo cze(...)
»