Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Problematyka odpadów zwie(...)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zobligowała właściwe organy administracji państwowej i samorządowej do sporządzenia Krajowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami. Celem planów jest stworzenie zintegrowanego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz z przemysłu i rolnictwa, spełniającego podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z założeniami ustawodawcy, plany te winny znajdować się już w końcowym etapie ich konstruowani(...)
»

Po co i kiedy przycinać k(...)

Każde miasto wygląda na zadbane, jeżeli zieleń miejska jest w nim dobrze utrzymana. A dobre wrażenie jakie robi miasto, świadczy o jego gospodarzach. Istotny wpływ na wygląd zieleni miejskiej mają odpowiednio przeprowadzane zabiegi pielęgnacyjne. Wykonane źle i w złym terminie mogą, mimo włożonego wysiłku, przynieść niepożądany efekt. Fot. Nieprzycinane krzew(...)
»