Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Samorządowcy w Szwecji(...)

Najlepiej uczyć się na doświadczeniach innych. Aby przekonać samorządowców do takiej filozofii Związek Powiatów Polskich i Ambasada Szwedzka zorganizowały w drugiej połowie maja br. wyjazd studyjny do wybranych obiektów bioenergetycznych w Szwecji. Program obejmował również zwiedzenie odbywających się w tym czasie targów World Bioenergy w Jönköping oraz udział w towarzyszącej im kon(...)
»

Re.produkt 2009, Cz. I(...)

Produkty przyjazne środowisku, zrównoważony design, wystawy, warsztaty i wykłady to elementy projektu re.produkt 09, realizowanego w poznańskim SPOT w dniach od 17 września do 25 października br. Projektantem i kuratorem wydarzenia był Knockoutdesign. Kształt wystawy oparto na koncepcji 3R, czyli reuse (z ang. powtórne wykorzystanie), reduce (z ang. zredukować, zmniejszyć) i recycle (z ang. zutylizować surowce wtórne). Jej celem było przedstawienie odwie(...)
»