Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nieuzasadniony wzrost kos(...)

Podczas posiedzenia 22 kwietnia 2016 r. w Malborku członkowie Zarządu Związku Miast Polskich m.in. negatywnie zaopiniowali projekt ustawy Prawo wodne i projekt KPGO. Przedstawiciele miast członkowskich ZMP zasiadający w Zarządzie zaopiniowali negatywnie projekt ustawy Prawo wodne, chociaż widzą potrzebę jej nowelizacji pod kątem zarówno implementacji dyrektyw unijnych, jak i wprowadzenia wielu koniecznych zmian, które są postulowane przez ś(...)
»

Odzysk metali z katalizat(...)

Katalizatory są nieodzownymi substancjami, które dodane do układu reakcyjnego przyspieszają reakcję, wpływają na jej selektywność i mechanizm. Głównym źródłem przepracowanych katalizatorów, z których odzyskuje się metale, jest przemysł petrochemiczny. Najczęściej stosowanymi katalizatorami są te zawierające tlenki metali molibdenu (10-25%), niklu (3-7%) i kobaltu (4-5%). Stosuje się je najczęściej w procesach z udziałem gazowego wodoru jako reagenta, m.in. w procesach hydrorafina(...)
»