Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podstawowe obowiązki(...)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) pozostawia bez zmian główne założenia dotyczące podmiotowego zasięgu obowiązywania jej przepisów, nadal są one bowiem adresowane w pierwszym rzędzie do posiadaczy odpadów, w tym do ich szczególnej kategorii – wytwórców odpadów. Niemniej jednak pewne modyfikacje w tym zakresie nastąpiły. Po pierwsze, wprowadzono do ustawy, wzorem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. (...)
»

13 lat KIGO(...)

Ponad dekadę KIGO „walczy” o to, aby organizacja systemu gospodarki odpadami w Polsce, na wzór innych krajów Unii Europejskiej, była kompetencją samorządów. Był to główny cel, który przyświecał Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami od 13 lat, kiedy to w Senacie RP powołano ją do życia. Niestety, mimo pozytywnego doświadczenia dość szybko przekonano się, że bez dobrej współpracy i skutecznego lobbingu nie osiągnie się zakładanych celów lub na ich realizację przy(...)
»