Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Bariery psychologiczne i (...)

  Nowoczesny ogród zoologiczny to kolekcje zwierząt, otoczone na ogół roślinnym krajobrazem, w którym przebywają rzesze zwiedzających. Stosunkowo mała przestrzeń, wymusza konieczność rozdzielenia tych światów. Zastosowanie barier jest istotne zarówno dla bezpieczeństwa zwiedzających, jak i zwierząt.   Powinny być one projektowane i lokalizowane tak, aby w miarę możności jak najmniej rzucać się w oczy. Cztery(...)
»

Nowe podejście do certyfi(...)

Wejście w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii1 niesie za sobą bardzo istotną zmianę dla wytwórców energii w zakresie dokumentowania pochodzenia biomasy na cele energetyczne. Uprzednio weryfikacja dokonywana była przez Urząd Regulacji Energetyki w oparciu o dokumenty dostarczone przez wytwórcę energii. Zgodnie z zapisami ustawy, odpowiedzialność za weryfikację kwalifikowalności biomasy na cele energetyczne spoczywa na wytwórcy energii, na wniosek(...)
»