Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uzupełnienie dokumentów w(...)

Udział w procedurze zamówień publicznych łączy się z koniecznością spełniania wielu wymagań i dostarczenia dokumentów. Zgodnie z zasadą określoną w art. 26 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający obowiązkowo żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dzieje się tak, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre(...)
»

Kompleksowa realizacja pr(...)

Drial Poland specjalizuje się w realizacji projektów ściekowych o dowolnej wielkości i złożoności. Mamy doświadczenie w różnego rodzaju sytuacjach i nie boi się wyzwań. Klient może liczyć na pełne wsparcie – od spisu wymagań projektowych począwszy, a na inżynierii technicznej i wykonaniu skończywszy. Po analizie potrzeb projektu, opracowujemy indywidualne rozwiązanie pompowe. Oczywiście do dyspozycji jest pełna gama sprzętu pompującego z naszej(...)
»