Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energia Jutra(...)

Główną idea Konferencji Inaugurującej Polski Kongres Energii Odnawialnej 2013 – Energia Jutra, która odbyła się 29 sierpnia br. we Wrocławiu, było stworzenie platformy do debaty, wymiany poglądów i doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy o odnawialnych źródłach energii. Uczestnikami konferencji byli zarówno przedstawiciele samorządów lokalnych, jak również eksperci oraz inwestorzy z polskich i zagranicznych firm z branży OZE. Konferencję otworzyli: marszałek województwa dolnoś(...)
»

Technologiczne aspekty os(...)

Jednym z istotnych kierunków rozwoju OZE w Polsce, przedstawionych w dokumencie „REmap 2030 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce” jest rozwój kogeneracji, w tym w oparciu o biomasę i biogaz. Działania te powinny pozytywnie wpłynąć na przemysł energetyczny i rynek ciepła, zapewniając bezpośrednie korzyści społeczno-gospodarcze i oczywiście środowiskowe. W związku z tym różne opracowania i raporty podają dane na temat potencjału kogeneracji, opierającej s(...)
»