Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wskazanie instalacji w or(...)

Przygotowania do wdrożenia tzw. rewolucji odpadowej trwają już od kilku miesięcy i nabierają tempa, aby system wszędzie wystartował od 1 lipca 2013 r. Zakończyła się także już część przetargów i na podstawie dotychczasowych rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) można mówić o kształtowaniu się linii orzeczniczej KIO w niezwykle istotnej kwestii możliwości wskazania przez gminę w dokumentacji przetargowej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-u), do (...)
»

Jak zostać gminą recyklin(...)

Obowiązkiem każdej gminy jest osiągnięcie do końca 2020 r. zgodnego z unijnymi wymogami poziomu segregacji i odzysku surowców wtórnych, takich jak papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji. W jaki sposób zadanie to zrealizować? Kluczem do osiągnięcia tego celu jest m.in. właściwa komunikacja z mieszkańcami. Aby informacja o obowiązujących zasadach gospodarki odpadami do nich dotarła, musi by(...)
»