Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wprowadzenie do społeczeń(...)

Istnieje wiele interpretacji dopatrujących się czynników sprawczych zmian społecznych w technologii, czyli wiedzy o manipulowaniu środowiskiem1. Społeczności mogą być bowiem „zdefiniowane poprzez swoje technologie, ponieważ symbole te kształtowały strukturę ich gospodarki. A zatem potężną siłą dokonującą zmiany w społeczeństwach ludzkich jest innowacja, czyli rozwój nowych technologii”1. Cywilizacja przeżyła dotychczas dwie wielkie fale przemian. Kiedy ludzie nauczy(...)
»