Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Polsko-niemiecka współpra(...)

O niemieckich i polskich doświadczeniach w gospodarowaniu odpadami, konieczności uporządkowania gospodarki odpadami w Polsce, wreszcie o korzyściach płynących ze współpracy polsko-niemieckiej dyskutowali w Gorzowie Wlkp. członkowie Zarządu Głównego Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w Warszawie i Związku Miast Niemieckich. Spotkanie odbyło się dzięki gościnności Marka Wróblewskiego, prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp., członka Zarządu Izby, który już wcześniej nawi(...)
»

Kropla świata(...)

Szczelinowanie jednak zanieczyszcza W swoim ostatnim raporcie Amerykańska Agencja ds. Ochrony Środowiska (EPA) dochodzi do wniosku, że proces szczelinowania hydraulicznego, który przeprowadzany jest w celu wydobycia gazu z łupków, przyczynia się do zanieczyszczenia wód podziemnych. Pierwszy raz takie wnioski pojawiają się w federalnym raporcie. Wydany przez EPA raport zawiera dowody pochodzące z Pavillion w stanie Wyoming, gdzie udowodniono, że zaniec(...)
»