Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Z życia PIGO(...)

W skrócie 5 kwietnia 2004 - Spotkanie przedstawicieli PIGO z komendantem Stołecznej Straży Miejskiej nt. współpracy w zakresie egzekwowania przez służby miejskie obowiązków związanych z usuwaniem nieczystości. 10 kwietnia 2004 - Spotkanie zarządów PIGO i Zrzeszenia Studentów Polskich w sprawie współpracy przy realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej na uczelniach wyższych. 14 kwietnia 2004 - Z inicjatywy Komisji ds. współpracy z s(...)
»

Ile kosztuje system kaucy(...)

Smutnym jest fakt, iż w sytuacji wzrostu poparcia dla systemów kaucyjnych w Europie, Ministerstwo Środowiska w Polsce odkłada na półkę sprawdzony model gwarantujący wysokie poziomy zbiórki oraz najwyższej klasy recykling materiałowy. Powodem takiego stanu rzeczy jest analiza kosztów wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce, będąca kluczowym elementem opracowania wykonanego przez firmę Deloitte. Organizacja Reloop Platform, we współpracy z firmą doradczą Eunomia, mającą wieloletnie d(...)
»