Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Przepisy karne(...)

Beata B. Kłopotek Elementem każdej ustawy są przepisy karne. Rozdział pod takim tytułem znalazł się również w ustawie o odpadach. Jednak w przypadku gospodarki odpadami należy spojrzeć na to zagadnienie szerzej, bowiem stosowne przepisy znajdują się zarówno w kodeksie karnym (Rozdział XXII „Przestępstwa przeciwko środowisku”), jak i w Prawie ochrony środowiska, ponieważ charakter sankcji mają podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska (gdy brak jest stosowny(...)
»

Książki nadesłane(...)

Paliwa z odpadów tom III pod red. Janusza W. Wandrasza i Jana Nadziakiewicza Książka zawiera materiały prezentowane na III Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z odpadów” (Wisła, 17-19 października 2001). Obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem odpadów, przetwarzaniem ich w paliwa oraz zastosowaniem paliw odpadowych jako źródła ciepła, z równoczesnym wskazaniem na sposób ich utylizacji. Wykorzystanie odpadów jako źródła energii budzi coraz szers(...)
»