Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Paradoks chromu(...)

Zygmunt Kowalski Czystsza produkcja jest najbardziej obecnie preferowaną strategią działań w zakresie ochrony środowiska. Jest to próba realizacji jednego z podstawowych zadań, jakim jest zapewnienie równowagi pomiędzy potrzebami społeczeństwa, a potrzebami środowiska, w którym ono funkcjonuje. Związki chromu odgrywają ważną rolę w wielu dziedzinach gospodarki. Polska należy do znaczących ich producentów i użytkowników. Paradoksalna rola chromu uwidacznia się w (...)
»

Toryfikacja biomasy – hol(...)

Standardowa produkcja pelet z biomasy posiada kilka zalet, jednak jest dość kosztowna i energochłonna, zwłaszcza w przypadku biomasy innej niż trociny. Ponadto w wykorzystaniu pelet mogą pojawić się problemy związane z ich trwałością i charakterem higroskopijnym. Rozwiązaniem jest przetwarzanie biomasy na drodze toryfikacji. Niniejszy artykuł prezentuje obecny stan rozwoju technologii ECN (Energy Research Centre of the Netherl(...)
»