Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Drodzy czytelnicy, piszę do was te słowa, jeszcze przed Bożym Narodzeniem, w okresie największej gorączki, gdy w redakcji planujemy zwartość naszego pisma na 2009 r. Jednocześnie przygotowujemy się do organizacji następnego seminarium z cyklu Miejska Sztuka Ogrodowa, na które zapraszamy do Poznania już 27 lutego 2009 r. Zdaję sobie sprawę z tego, że to właśnie teraz nadszedł czas, aby zatrzymać się na moment i ocenić, czy udało się nam osiągnąć to, co sobie założyliśm(...)
»

Opłata śmieciowa we wspól(...)

Opłata śmieciowa we wspólnotach Istotne zmiany dotyczące podmiotów odpowiedzialnych za uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znalazły się w ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wchodząca w życie 1 lutego 2015 r. Ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1 dokonuje istotnych zmian w odniesieniu do regulacji prawnej dotyczącej podmi(...)
»