Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biomasowa rewolucja(...)

Utrzymujące się od blisko pół roku relatywnie niskie ceny zielonych certyfikatów w połączeniu z niepewnością legislacyjną związaną z przyszłym kształtem systemu wsparcia spowodowały stagnację w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2013 r. wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniósł zaledwie 1,2%, co w porównaniu z poprzednimi latami oznacza praktycznie brak rozwoju. Dyn(...)
»

Propaganda ekologiczna(...)

- najważniejsze aspekty oddziaływania na otoczenie społeczne Elżbieta Olędzka-Koprowska Powodzenie wielu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska naturalnego uzależnione jest nie tylko od możliwości finansowych gminy, lecz także od poziomu i efektywności działalności informacyjnej i edukacyjnej. Umiejętne wykorzystanie procesu komunikacji społecznej oraz znajomość psychologicznych aspektów wywierania wpływu na otoczenie gwarantuje sukces wielu inicjatyw proekologicznyc(...)
»