Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona klimatu na poziom(...)

Społeczność międzynarodowa postrzega zagrożenia wynikające z postępujących zmian klimatu, czego wyrazem jest Traktat Klimatyczny (Rio de Janeiro, 1992 r.) oraz uzupełniający go Protokół z Kioto, określający przewidywane do 2012 r. redukcje emisji CO2. Unia Europejska jest na arenie międzynarodowej jedną z najbardziej aktywnych organizacji prowadzących politykę redukcji emisji gazów cieplarnianych, m.in. poprzez wdrożenie europejskiego systemu handlu uprawnieniami do em(...)
»

Zwalczanie bakterii nitko(...)

Gminna oczyszczalnia w Tłuczewie umożliwia biologiczne, zintegrowane usuwanie związków organicznych, azotu i fosforu w niskoobciążonym procesie osadu czynnego. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do Łeby, która po ok. 90 km wpada do jeziora Łebsko leżącego na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Układ technologiczny oczyszczalni stanowią: punkt zlewny i zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, krata rzadka(...)
»