Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielony wizerunek Szczeci(...)

Szczecin różni się od pozostałych aglomeracji Polski nie tylko rozplanowaniem ulic i placów, lecz przede wszystkim dużą powierzchnią terenów zieleni. Miasto od dawna dba o swój wizerunek, inwestuje w tereny zieleni oraz realizuje programy związane z jej rozwojem. Pod względem struktury użytkowania gruntów Szczecin jest miastem o wysokim, bo 41-procentowym udziale terenów zieleni.Znajduje to odzwierciedlenie w dokumentach programowych (...)
»

Wizja szklanych domów?(...)

„Rewolucja śmieciowa” trwa. Przyjęte wojewódzkie plany gospodarki odpadami wytyczają strategie działania, a samorządy niższego szczebla podejmują szereg niezbędnych działań (chociażby w postaci tworzenia prawa miejscowego), które mają pozwolić optymalnie zbudować system odpadowy na ich obszarze. Rodzi się jednak pytanie, czy decyzje lokalnych władz idą w parze z ideami, jakie przyświecały tej reformie. W nowym systemie, który w pełni zacznie obowiązywać już za półto(...)
»