Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pozyskiwanie energii ciep(...)

Rozwój energetyki odnawialnej, wobec nierównych warunków startowych względem tradycyjnego sektora paliwowo-energetycznego, wymaga programów wspomagających. Inwestycje w tym obszarze zazwyczaj opierają się na dotacjach i preferencyjnych kredytach [Fot. 1. Sekcja kolektorów płaskich (w głębi obiekt zasilany)]. Fakt, że to jednostki budżetowe(...)
»

Problemy funkcjonowania s(...)

System recyklingu samochodów w Polsce został utworzony ustawą z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wprowadzała ona wymagania Dyrektywy Europejskiej z 2000 r. oraz rozporządzenia ministerstw do ww. ustawy. Zgodnie z oczekiwaniem system powinien spełnić podstawowe cele. Po pierwsze zapewnić możliwie wysoki poziom ochrony środowiska przed zniszczeniem spowodowanym pozostałościami po zużytych pojazdach. Po drugie zagwarantować opła(...)
»