Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Modernizacja bez skutków (...)

Na tę inwestycję 20 tys. mieszkańców Dąbrowy Górniczej czekało od lat. Chodziło o modernizację magistrali należącej do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, która zasila południowe dzielnice miasta. Przebudowa istniejącego wodociągu to jedna z największych i najbardziej skomplikowanych operacji logistyczno-technicznych tego typu w województwie śląskim.  Chodziło o to, by 70-letni awaryjny i jednokierunkowy układ hydrauliczny modernizować w taki sposób, by(...)
»

Świadomość i dialog(...)

W styczniu br. Agencja Promocji Zieleni obchodziła dziesiątą rocznicę powstania. Proszę powiedzieć, jakie były jej pierwsze cele? Pierwszym powodem, jakim się kierowali założyciele, czyli Związek Szkółkarzy Polskich, była potrzeba profesjonalnej organizacji Wystawy ,,Zieleń to życie”. Pierwsze jej edycje organizowane były społecznymi siłami członków stowarzyszenia przy wsparciu wynajętych firm. Ponieważ Wys(...)
»