Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Planowanie strategiczne w(...)

Akty prawa międzynarodowego i wspólnotowego dużą wagę przykładają do programowania działań podejmowanych na rzecz środowiska. Na konieczność podejmowania takich działań, odpowiednio przygotowanych, zwraca uwagę zwłaszcza Agenda XXI, przyjęta w Rio de Janeiro w 1992 r. wraz z tzw. Deklaracją z Rio w sprawie środowiska i rozwoju, będąca programem o skali międzynarodowej (globalnej). Skonstruowanie lokalnego programu działania na rzecz środowiska i rozwoju nie jest ani jedynym, ani najw(...)
»

Bezwykopowe technologie o(...)

Technologia bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych od kilkunastu lat stanowi przedmiot zainteresowań wielu naukowców i praktyków1-5. Najczęściej stosowane obecnie technologie można podzielić na cztery grupy, a mianowicie bezwykopowe technologie naprawy i uszczelnień, renowacji, rekonstrukcji i wymiany. W podziale tym z grupy „Renowacje” (rysunek) wyodrębniono oddzielną grupę „Rekonstrukcje”. Technologie ujęte w gr(...)
»