Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problem podrzuconych odpa(...)

Kto ma sprzątać na terenach otwartych? Pojęciem terenu otwartego posługuje się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie jest on w ustawie zdefiniowany, ale można uznać, że jest to synonim terenu powszechnie dostępnego – niezależnie od tego, czy owa dostępność wynika z realizacji obowiązków ustawowych (np. tereny lasów, parków czy tereny nadbrzeżne), czy z woli (...)
»

Ogrody samowoli(...)

Jak funkcjonują rodzinne ogrody działkowe (ROD) w gminach? „Oto wielka tajemnica wiary” – chciałoby się odpowiedzieć, biorąc pod uwagę wyniki ostatniej kontroli NIK w tym zakresie. Pozostając w obszarze „wierzeń”, warto przypomnieć, że skrót ROD oznacza również… słowiańskie bóstwo, jednak – cytując za Wikipedią – „o nie do końca znanej funkcji”. Ta definicja doskonale odzwierciedla bezład organizacyjny(...)
»