Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rosnące zainteresowanie(...)

Z roku na rok obserwuje się rosnące zainteresowanie technologiami oraz usługami oferowanymi przez firmy działające w szeroko pojętej branży ochrony środowiska. Najlepszą okazją do poszerzenia wiedzy o wiadomości dotyczące nowych technologii i sprzętu oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów, jest uczestnictwo w imprezach targowych. Obecnie w większości krajów europejskich organizowane są targi poświęcone problemom zagospodarowania odpadów, w tym ich recyklingowi, oczyszczaniu wód i ścieków, og(...)
»

Prekursorzy Gospodarki Ni(...)

Ponad 80 osób, głównie sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów oraz przedstawiciele struktur wspierających Porozumienie, uczestniczyło w międzynarodowych warsztatach pn. „Prekursorzy Gospodarki Niskowęglowej do roku 2020”, przygotowanych w Krakowie w dniach 3-4 października 2012 r. To interesujące i motywujące spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach pro(...)
»