Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Usuwania drzew lub krzewó(...)

  Drzewa i krzewy rosnące w pasie drogowym pełnią bardzo zróżnicowane funkcje, poczynając od typowo estetycznych, po sanitarno-izolacyjne, kiedy to stanowią naturalną barierę w eksploatacji dróg.   Niestety, jako obiekty długowieczne oraz bardzo plastyczne niekiedy zaczynają kolidować z urządzeniami infrastruktury drogowej albo ich modernizacją. W wielu przypadkach skutkuje to koniecznością usunięcia drzew lub krzewów st(...)
»

Czy będą wielotysięczne k(...)

Nadchodzi rok 2010, a wraz z nim widmo wielotysięcznych kar dla gmin. Perspektywa konieczności płacenia kar już nie raz spędzała sen z powiek gminnym decydentom, jednak zazwyczaj na strachu się kończyło. Tym razem może być inaczej. Każda gmina na swoim terenie posiada studnię głębinową, dzięki której dostarcza mieszkańcom wodę. Woda pobierana ze studni jest poddawana procesom uzdatniania w stacjach uzdatniania wody (SUW). Zainstalowane tam odżelaziacze i odma(...)
»