Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator - Świat(...)

Niemiecki porządek - Skończyła się era, w której praktykowano grzebanie odpadów na składowiskach, a potem zapominano o nich, tworząc w efekcie wiele skażonych miejsc. Ta fundamentalna zmiana stanowi milowy krok w ochronie środowiska, porównywalny z wprowadzeniem katalizatorów w samochodach – mówił Jurgen Trittin, niemiecki minister środowiska, komentując wprowadzenie w Niemczech nowych przepisów z zakresu gospodarki odpadami. Zgodnie z nimi, odpady komunalne będą musiały (...)
»

Przekleństwo czy zbawieni(...)

Chciałbym omówić jedną z najważniejszych dyrektyw unijnych dotyczących wody, a mianowicie Dyrektywę z 23 października 2000 r. nr 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. W Polsce nazywamy ją Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Regulacja ta w nowy, odmienny sposób definiuje samą gospodarkę wodną, pokazując najważniejsze cele, jakie musimy osiągać, aby gospodarować wodami na poziomie godnym XXI(...)
»