Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy „śmieciowe”(...)

Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich (ZMP) w Sieradzu, które odbyło się 5 lipca br., dyskutowano na temat problemów związanych z wdrażaniem nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie ulega wątpliwości, że kilka kwestii wymaga pilnej nowelizacji. W spotkaniu uczestniczyła Ewa Rakowska, przedstawicielka Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Zwróciła ona uwagę, że wprowadzanie ustawy w życie jest tematem bardzo medialnym. (...)
»

Edukacja ekologiczna a po(...)

Powiat wschowski jest najdalej na wschód położonym powiatem województwa lubuskiego. Na powierzchni 624,8 km² w trzech gminach – Wschowa, Sława i Szlichtyngowa zamieszkuje 40 tys. mieszkańców. W tej pierwszej miejscowości mieszczą się najważniejsze instytucje administracyjne i kulturalne, a także główne ośrodki handlowo-przemysłowe. Wspomniane miasto to również siedziba Sp&oa(...)
»