Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kiedy powtórna ocena i de(...)

Ocena oddziaływania na środowisko (o.o.ś.) różnych przedsięwzięć jest regulowana na szczeblu zarówno unijnym, jak i krajowym. W pierwszym rzędzie ocena taka powinna dotyczyć inwestycji o szczególnie istotnym potencjalnym negatywnym wpływie na środowisko, czyli tzw. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Instytucja o.o.ś. jest unormowana w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/WE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywiera(...)
»

Greenpower po raz drugi(...)

W maju w Poznaniu odbyła się druga edycja Międzynarodowych Targów Odnawialnej Greenpower, zorganizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie we współpracy z Polska Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Ta edycja okazała się nieco skromniejsza niż pierwsza, której towarzyszył Kongres Energii Odnawialnej, czyli znaczące wydarzenie, podnoszące prestiż targów. Tym razem odbyło się forum seminaryjne GREENPOWER, składające się (...)
»