Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Istotny czynnik mobiliz(...)

Wchodząc do unijnej wspólnoty, musimy dopasować nasze prawo m.in. w dziedzinie ochrony środowiska, co niejednokrotnie powoduje szereg niejasności i problemów. Żywym tematem są obecnie opłaty produktowe, o których mowa w zapisach Ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (DzU z 2001 r. nr 63, poz. 639). Ustawa nałożyła na wytwórców i im(...)
»

Co ma wisieć, nie utonie(...)

A więc jest termin – 1 lipca wchodzi w życie nowe Prawo wodne. Tylko jak mamy się do tego przygotować, skoro wciąż brakuje podstawowych danych rzutujących na nasze taryfy?  Jeszcze w grudniu ubiegłego roku w felietonie na tych łamach pisałem, że wycofanie się przez rząd z nowego Prawa wodnego nie jest definitywne, że sprawa wróci w tym roku. I jak w przysłowiu – „co ma wisieć, nie utonie” – wróciła. W projekcie ustawy Prawo wodne, zawieszonym na legislacyjnej stronie (...)
»