Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Zarządzanie przedsiębiors(...)

Zarządzanie przedsiębiorstwem to w ogromnej części planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola. Każdy współczesny kierownik powinien realizować powyższe zadania w dążeniu do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo wyznaczonych celów, z których podstawowym jest zazwyczaj osiągnięcie możliwie maksymalnego zysku. Dlatego od współczesnych dyrektorów, prezesów i kierowników zakładów gospodarki komunalnej wymaga się tych wszystkich cech, które charakteryzują nowoczesnego menedżera. (...)
»

Odpady niebezpieczne na U(...)

Jeśli wierzyć ekspertom, na Ukrainie pozostało tylko 6% terenów nieskażonych ekologicznie. Jest to spowodowane przez składowanie nadmiernej ilości odpadów toksycznych, skutki awarii w czarnobylskiej elektrowni atomowej oraz zachowane do dziś zapasy broni z czasów II wojny światowej i okresu zimnej wojny. Do takiego wniosku w tym roku doszli eksperci z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE(...)
»