Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Obrót płatniczy(...)

– jak poradzić sobie z mnogością obrotów księgowych Irena Lisowska Jak szybko, dokładnie, a zarazem oszczędnie wprowadzić do systemu informatycznego wpłaty za lokale, wodę oraz inne media? Opisany sposób realizacji obrotu płatniczego można zastosować w różnych systemach finansowo-księgowych, które użytkuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, zarządca nieruchomości, PEC itp. Księgowanie wszelkiego rodzaju ma(...)
»

Niemcy i Polacy o ściekac(...)

Tak zwana dyrektywa ściekowa zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do wyposażenia wszystkich aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców większej od 2 tys. w systemy kanalizacyjne dla ścieków komunalnych i zapewnienia biologicznego ich oczyszczania. Olbrzymie wyzwanie W związku z tym Polskę, która aspiruje do członkostwa w UE, czeka w najbliższym czasie olbrzymie wyzwanie. Do 2015 r. konieczne będzie podjęcie budowy, rozbudowy i modernizacji oc(...)
»