Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krajowy system zbiórki i (...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Rozwój techniki i technologii powoduje powstawanie w coraz krótszym czasie nowych generacji urządzeń, a w konsekwencji znacznych ilości odpadów. Obecnie kraje UE generują 5-6 mln ton odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego rocznie. Znaczna ich część trafia do strumienia odpadów komunalnych i jest deponowana na składowiskach lub unieszkodliwiana w spalarniach. W Polsce zbiórka zużytych urzą(...)
»

Niewykorzystany potencjał(...)

Najnowsze rozwiązania dla specyficznej dziedziny odnawialnej energetyki wodnej, jaką jest wykorzystywanie niskich spadów, pochodzą z Francji. Inspiracji do powstania nowych technologii było kilka. Dostrzeżono pewne prawidłowości, które sprawdzają się w wielu innych krajach świata, również w Polsce.  Do tej pory żaden producent turbin wodnych nie oferował efektywnego rozwiązania dla spadów poniżej 2 m. Ponadto stwierdzono, że w krajach rozwinię(...)
»