Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Monitoring jezior zgodny (...)

  Zasadniczym celem wdrażania zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie do 2015 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej dobrego stanu wód – zarówno ekologicznego, jak i chemicznego. Celowi temu podporządkowane będą plany gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, które powinny być uruchomione w 2009 r.   Podstawą konstruowania planów, a następnie oceny skuteczności p(...)
»

Kalendarium(...)

17-19.09.2013, Bielsko-Biała 26 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB Organizator: ZIAD Bielsko-Biała Info: 33/813-82-33; www.energetab.pl   18-19.09.2013, Warszawa Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta i Gaz 2013 Organizator: Zarząd Targów Warszawskich Info: 22/849-60-06; www.naftaigaz.zt(...)
»