Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zagospodarowanie wykorzys(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Zagadnienia związane z zagospodarowaniem opakowań poużytkowych obejmują szereg problemów technicznych, organizacyjnych i prawnych. Istotną rolę odgrywają przepisy prawne, wyznaczające ramy, do których należy dopasować rozwiązania organizacyjne i techniczne. Bardzo często przepisy narzucają rozwiązania uznawane za najbardziej korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska, ale często odmienne od sposobów, które mogłyby być stoso(...)
»

Konkurs na finiszu(...)

Tradycyjnie na początku września kończymy przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu o Puchar Recyklingu. W momencie zamykania wrześniowego wydania naszego miesięcznika zgłoszenia ciągle jeszcze napływają, dlatego nie możemy przedstawić oficjalnej liczby uczestników tegorocznej akcji. Wszystko wskazuje na to, że liczba zgłoszeń przekroczy 300. Konkurs udowadnia, że można odzyskać znaczące ilości surowców przy równoczesnym obniżeniu kosztów gospodarki odpadami. W dotychczasowych edycjach u(...)
»