Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Alokacja pomiarów hydraul(...)

Uzasadnienie rozważania problemu rozmieszczania pomiarów wielkości hydraulicznych w powiązaniu z zagadnieniem estymacji tych wielkości opiera się na dwóch przesłankach. Pierwsza z nich to powszechne dążenie przedsiębiorstw wodociągowych do posiadania symulacyjnego modelu sieci, zaś druga to niskie nasycenie sieci wodociągowych pomiarami i obserwowane próby zmiany tej sytuacji przez instalowanie nowych punktów pomiarowych. (...)
»