Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energetyczne przetargi(...)

Źródła niekonwencjonalne Starostwo Powiatowe w Sztumie (woj. pomorskie) ogłosiło wyniki przetargu na montaż kolektorów słonecznych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego stanowiącego podstawę do wydania pozwolenia na budowę, a także montaż próżniowych kolektorów słonecznych wraz z oprzyr(...)
»

Wokół inwestycji(...)

Wspólna inicjatywa W Lulkowie (woj. wielkopolskie) na terenie istniejącego składowiska odpadów komunalnych powstanie Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO). Zamówienie za blisko 73 mln zł (brutto) obejmuje zaprojektowanie i budowę ZZO spełniającego wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT). Zakład zostanie wyposażony w instalację odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości ok. 56 tys. ton/rok, zintegrowaną z linią doczyszczania odpadów surowcowych o wydajnoś(...)
»