Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Natura 2000 - chroni i in(...)

Natura 2000 to europejski program ochrony przyrody, funkcjonujący od 1992 r. w całej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa dołączające do Wspólnoty musiały ten program wdrożyć. Co ważne, funkcjonuje on na takich samych zasadach w całej Unii Europejskiej. Sieć obszarów „naturowych” w każdym unijnym kraju tworzy się wg tych samych reguł i procedur, wypełnia się takie same standardowe formularze danych, korzysta z identycznych list gatunków i si(...)
»

Bezpieczeństwo energetycz(...)

  Biorąc pod uwagę założenia polityki energetycznej rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa, wojewoda pomorski, Roman Zaborowski, zarządzeniem nr 9/2009 z 21 stycznia 2009 r. powołał Wojewódzką Radę do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego. Rada ma zapewnić sprawny przepływ informacji, inicjowanie procesu podejmowania decyzji strategicznych oraz tworzenie warunków efektywnego współdziałania wszystkich służb publiczn(...)
»