Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

W dobrym kierunku(...)

Zarząd ZMP w Płocku Sprawiedliwy algorytm podziału subwencji „szkolnej”, sprzyjające inwestycjom prawo zamówień publicznych oraz nienaruszalność kadencji władz samorządowych – to najważniejsze postulaty, jakie wyrażano podczas ostatniego posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się na początku grudnia ubiegłego roku w Płocku. Podczas posiedzenia Zarząd ZMP ustosunkował się negatywnie do zaproponowanego algorytmu podziału subwencji „szkolnej” na(...)
»

Spalanie, współspalanie i(...)

Grzegorz Wielgosiński Osady ściekowe podsuszone do wilgotności ok. 40% wody spalają się bez wspomagania. Ich ciepło spalania wynosi zazwyczaj 10–17 MJ/kg1. Tym samym, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu spalania, bez konieczności ciągłego stosowania paliwa wspomagającego, osady ściekowe kierowane do spalarni muszą być wstępnie podsuszone. Najczęściej w tym celu wykorzystuje się gazy spalinowe z procesu spalania osadów. Spalanie osadów (...)
»