Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Oczyszczalnie gruntowo-roślinne Jednym ze sposobów oczyszczania ścieków powstających w gospodarstwach domowych mogą być gruntowo-roślinne oczyszczalnie ścieków. Składają się one z wielokomorowego osadnika gnilnego, w którym ścieki są wstępnie oczyszczone oraz filtra gruntowo-roślinnego. Stanowi on specjalne złoże, którego podstawą są rośliny wodolubne, spotykane na terenach podmokłych, takie jak: pałka wodna, kosaciec, trzcina (...)
»

Korytarze ekologiczne – c(...)

Janusz Zaleski Główny Konserwator Przyrody, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska   W polskim prawie korytarze ekologiczne nie funkcjonują jako forma ochrony przyrody, dlatego wydaje się, że pewne działania w tym kierunku powinno się zacząć podejmować. Dziś, opierając się na opracowaniach wykonanych na przestrzeni lat(...)
»