Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Kieleckie ekotargowanie(...)

  Trzy dni, 25 konferencji i ponad 1200 słuchaczy, 200 wystawców i ponad 6500 zwiedzających odwiedziło kieleckie XIV Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu Ekotech oraz odbywające się równocześnie Enex, Enex Nowa Energia i Pneumaticon. Targi zakończyły się ostatniego dnia lutego br. Tematyka spotkań związana była z branżowymi wystawami. W programie uwzględniono m.in. spotkania dotycz(...)
»

Rewitalizacji terenów pop(...)

Proekologiczne tendencje w rewitalizacji terenów zdegradowanych, zwłaszcza w otoczeniu rzek i zbiorników wodnych, bazują na wyjątkowym znaczeniu wody w ujęciu przyrodniczym, kulturowym, estetycznym i dydaktycznym. Wartość poznawcza procesów hydrologicznych zwiększa bowiem odpowiedzialność społeczną za jej ochronę. Nowo projektowane aranżacje wodne lub istniejące zbiorniki po rekultywacji stają się nieodłącznym symbolem myślenia o zrównoważonym rozwoju i ochronie róż(...)
»