Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Rekompensata za usuwane d(...)

Usuwanie drzew i krzewów, poza pewnymi wyjątkami, powinno się odbywać na mocy decyzji administracyjnej, której podstawy opisano w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, z późn. zm.). Z samej nazwy ustawy, a także rozdziału poświęconego temu zagadnieniu wynika jasność intencji ustawodawcy, który istotnie ograniczył prawo posiadacza nieruchomości do decydowania o losach zieleni. Ograniczenie to ma na celu ochronę zasobów prz(...)
»