Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Biogaz raz jeszcze(...)

 V edycja konferencji „Biogaz – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” odbyła się 25 października 2012 r. w Warszawie. Spotkanie stanowiło odpowiedź na dyrektywę Unii Europejskiej, przewidującą co najmniej 15% udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Polski do 2020 r. W konferencji uczestniczyli przede wszystkim inwestorzy. W tym roku było ich aż 140, z przedsiębiorstw prywatnych oraz zakładów komunalnych(...)
»

Zmiany w Prawie ochrony ś(...)

Ustawa Prawo ochrony środowiska w 2004 r. była nowelizowana siedmiokrotnie, jednak w większości przypadków były to zmiany stosunkowo niewielkie, uwzględniające konsekwencje uchwalenia innych aktów prawnych, bądź też związane z akcesją do Unii Europejskiej. Najszersze zmiany merytoryczne związane były z uzupełnieniem przepisów dotyczących ochrony powierzchni ziemi. Ruchy masowe ziemi W tym zakresie wprowadzono pojęcie „ruchy masowe ziemi”, przez co (...)
»