Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Artysta konceptualnego kr(...)

  Peter Walker to jeden z najwybitniejszych architektów krajobrazu naszych czasów, który w swoim ponad pięćdziesięcioletnim dorobku posiada projekty o światowej randze. Wraz z Martą Schwartz uznawany jest za pioniera i reprezentanta konceptualizmu w projektowaniu krajobrazu.   Jego nowoczesne, abstrakcyjne i tajemnicze realizacje często nazywane są minimalistycznymi. Określenie to wydaje się jednak zbyt wielkim uproszcze(...)
»

Kontrowersyjny projekt(...)

W kwietniu br. pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). W odczuciu ZPGO zawiera on sporo niebezpiecznych pułapek. Projekt różni się od swoich poprzedników. Przede wszystkim zawiera szereg kontrowersyjnych idei, sprzecznych – zdaniem ZPGO – z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w znowelizowanej wersji z 1 lipca 2011 r. ora(...)
»