Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odmowy przyłączania farm (...)

Zawarcie umowy z podmiotami ubiegającymi o przyłączenie do sieci ma umocowanie prawne. Ustawa Prawo energetyczne (P.e.) z 10 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 54, poz. 348, ze zm.) nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych bądź energii generalny obowiązek zawarcia umowy z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci. Obowiązek ma charakter publicznoprawny i należy go rozumieć jako powinność podjęcia przez(...)
»

Europejski Kongres Finans(...)

  W Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie w dniach 26-27 maja br. odbył się Europejski Kongres Finansowy. Tegorocznym spotkaniem Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) zainaugurował debatę środowiska biznesu, nauki i polityki, której celem jest pomoc w rozwiązywaniu kluczowych problemów współczesnej gospodarki. Początek XXI w. to bowiem okres nowych wyzwań związanych z poważnymi zakłóceniami procesów integracji i (...)
»