Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Składowanie odpadów. Cz. (...)

Nowa ustawa wprowadza kilka zakazów odnoszących się do określonych działań, które nie mogą być prowadzone na składowisku. Zarządzającego składowiskiem obciążono również szeregiem innych obowiązków związanych z prowadzeniem tego typu miejsca. Zgodnie z nową ustawą,na składowisku zakazane zostało magazynowanie odpadów, a także zbieranie lub przetwarzanie odpadów w inny sposób niż składowanie, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach wykonawczych. (...)
»

Promocja miast poprzez zi(...)

Pojęcie „zieleń miejska” ma bardzo szerokie znaczenie. Odnosi się do obiektów o odmiennych cechach przyrodniczych, różnych obszarów i form. Podlega klasyfikacji wg takich czynników jak powierzchnia, sposób zagospodarowania i przeznaczenia, walory historyczne czy status społeczny. Jednak bez względu na to, jaką formę przybiera, od zieleni wymaga się, by służyła człowiekowi i z nim współgrała. Profesor Adam (...)
»