Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

In house – spełnia się na(...)

Działania w kierunku wprowadzenia in house na rynku tak dużym i wysoce konkurencyjnym, jakim jest warszawski rynek gospodarki odpadami, łamią podstawowe zasady wolnej konkurencji, przejrzystości i równego traktowania wykonawców. Zamówienia in house w branży gospodarki odpadami zostały wprowadzone przy ogromnym zamieszaniu, niezadowoleniu i wielu kontrowersjach w 2017 r. Od tego czasu przykładów zastosowania tego typu zamówień w gospodarce odpadami w skali kraju było(...)
»

Straty w sieciach energet(...)

Dostarczenie każdego produktu od jego wytwórcy do odbiorcy końcowego (konsumenta) obarczone jest kosztami transportu. Dotyczy to również energii elektrycznej. Różnica między energią elektryczną a innymi produktami jest taka, że w przypadku tej pierwszej podczas transportu tracony jest sam produkt, a zjawisko to nazywa się stratami sieciowymi lub przesyłowymi. Zagadnienie optymalizacji strat sieciowych jest poważnym zadaniem przedsiębiorstw za(...)
»