Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przestrzenie nadrzeczne a(...)

  Rzeki stanowią silny element kształtujący przestrzeń miasta, wpływają na otoczenie oraz narzucają fragmentom tkanki miejskiej określoną strukturę. Mają zdolność kreowania miejsc magicznych, dzięki którym miasto zyskuje rozgłos, a w efekcie jest rozpoznawalne i kojarzone nie tylko przez mieszkańców, ale również przez pozostałych użytkowników przestrzeni1.   Wiele miast zawdzięcza swój wyjątkowy c(...)
»

Nikt nie uNIKnie kontroli(...)

Czy korupcja - Pana zdaniem - stanowi realne zagrożenie dla naszego życia publicznego? Należy zacząć od tego, że korupcji nie można obiektywnie zmierzyć, dlatego dyskusja czy jest ona duża, czy mała, wydaje się dyskusją jałową. Jest to groźne zjawisko dla naszego życia gospodarczego. Jest to choroba, a każda choroba jest groźna. Oczywiście, trzeba walczyć i przeciwstawiać się wszystkim przejawom korupcji. Nie sądzę jednak, że korupcja jest dominującym czynnikiem wpływającym na (...)
»