Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bezpieczny plac zabaw(...)

Bezpieczeństwo na placach zabaw jest pojęciem złożonym i wieloaspektowym. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat powinno być umocowanie prawne tego zagadnienia, przy czym należy pamiętać, że u jego podstaw leży najbardziej ogólne i zarazem podstawowe prawo dzieci do zabawy. Gwarantuje je przyjęta 20 listopada 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencja o Prawach Dziecka – w jej art. 31 uznaje się zabawę za jeden z(...)
»

Dlaczego mamy mało PPP?(...)

Idea aktywnej pomocy państwa w pozyskaniu lokali mieszkalnych dla członków lokalnych społeczności, którzy z różnych powodów nie radzą sobie w życiu, jest rozpowszechniona na wszystkich kontynentach i od dawna stanowi ważny komponent polityki prospołecznej. Do katalogu metod wdrażania tego rodzaju przedsięwzięć doszło niedawno partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). Cele budownictwa mieszkaniowego często określone są przez priorytety polityki społeczne(...)
»