Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

W kręgu informacji(...)

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie na dwa dni zamieniło się w miejsce debaty ponad 400 przedstawicieli rządu, administracji samorządowej, środowisk naukowych i organizacji ekologicznych. Tematem dyskusji były różne aspekty gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących środowiska. „Środowisko informacji”, pierwsza tego typu konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska, która odbyła się 1 i 2 października br., była w całości poświęcona zagadnieniom związan(...)
»

Nowy projekt rozporządzen(...)

Na stronach Ministerstwa Środowiska zamieszczono projekt rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Poprzednie rozporządzenie z 2002 r. wzbudzało wiele kontrowersji. Zastosowana wówczas procedura opiniowania i dobór opiniodawców nie skutkował eliminacją kontrowersyjnych zapisów. Do najbardziej dyskusyjnych i różnie pojmowanych zapisów należało określenie „odb(...)
»