Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

W stronę usprawnienia sys(...)

Procedowany w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powstał po to, by usprawnić nowy system gospodarki odpadami. PIGO zdecydowanie popiera większość proponowanych rozwiązań, jednakże przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie zgłosili kilka uwag. Jednoznaczne wskazanie w art. 3 ust. 2 pkt. 6 projektu u.c.p.g., że punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają charakter stacjonarny, jest zasadne. Należy jednak zwrócić u(...)
»