Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Stanowisko PIGEO do proje(...)

Przedstawiony opinii publicznej zestaw nowych uregulowań prawnych, mających porządkować i stabilizować zasady funkcjonowania, w tym wsparcia publicznego dla energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii, nie spełnia, w opinii PIGEO wymienionych celów. Ponadto nie gwarantuje wypełnienia ciążącego na Polsce obowiązku pełnej transpozycji do krajowego systemu prawnego dyrektywy 2009/28/WE. Najważniejsze zarzuty Najważniejsze zarzuty dotyczą następ(...)
»

Spółdzielnie gospodarują (...)

W Koszalinie realizowany jest ciekawy i – co ważne – racjonalny projekt gospodarki odpadami, oparty na współpracy sąsiadujących z miastem samorządów oraz dużych spółdzielni mieszkaniowych. Na zdjęciu od lewej: Tomasz Uciński, prezes KIGO, dyrektor PGK, Mirosław Mikietyński, prezydent Koszalina oraz Kazimierz Okińczyc, prezes KSM „Przylesie(...)
»