Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Rozbudowa oczyszczalni dla Zielonej Góry Trwa realizacja projektu pn. „Budowa i rozbudowa instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków w Łężycy dla aglomeracji Zielona Góra”. Przedsięwzięcie warte ponad 1,8 mln zł brutto realizowane jest w ramach projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Inwestycja obejmuje budowę zbiornik(...)
»

Racjonalne wykorzystanie (...)

Racjonalne korzystanie ze źródeł odnawialnych jest szansą na niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, stanowi ważny element zrównoważonego rozwoju kraju oraz może mieć wpływ na poprawę zaopatrzenia w energię terenów o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Jednakże tematyka odnawialnych źródeł energii jest dla nas wciąż mało znana. W celu przybliżenia tego zagadnienia Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku zor(...)
»